tirsdag, april 05, 2016

Franklin Graham innbyder til globalt toppmøte om verdens forfulgte kristne

Evangelist Franklin Graham (bildet), som kommer til Norge i pinsen neste år, vil sammen med Den russisk-ortodokse kirkes overhode, patriark Kirill være vertskap for et globalt toppmøte om forfølgelsen av verdens kristne. Toppmøtet i Moskva vil holdes i oktober i år.

Det sier noe om Guds under i vår egen tid at et slikt møte kan holdes i Moskva. Her ble den store Frelseskatedralen i sin tid revet av de ateistiske myndighetene, og herfra ble den voldsomme og brutale forfølgelsen av kristne i hele det tidligere Sovjetunionen organisert.

Men mye har skjedd siden 1990. Det veldige russiske riket er igjen åpent for evangeliet, kirker er gitt tilbake fra myndihetene, nye kirker er bygget og det er vekst og fremgang mange steder.

Nå skal det fokuseres på forfølgelsen av kristne i muslimske land og ikke minst tragedien som finner sted i Midt-Østen.

- Storbritannias Prins Charles har advart at forfølgelsen av de kristne kan bli den fullstendige utryddelsen fra sitt opprinnelsessted i Midt-Østen i løpet av de neste fem årene. Vi ser halshugging, tortur og fengsling i mange land i verden. Toppmøtet vil sette et globalt søkelys på denne krisen, sier Franklin Graham.

På toppmøtet i Moskva vil man gjennom forbønn, møter, seminarer og ikke minst gjennom vitnesbyrdene til de forfulgte kristne selv vil man sette forfølgelsen av de kristne på dagsorden.

Delegater til toppmøtet vil komme fra hele verden og fra alle de berørte kirkesamfunnene.

Ingen kommentarer: