torsdag, april 21, 2016

Å lære sin egen begrensning og fattigdom å kjenne

'Når vi lever dag etter dag med mennesker som har svære funksjonshemminger, blir våre egne begrensninger og mørke så åpenbare.

Men denne erfaringen hjelper meg til å forstå at vi ikke kan vokse i kjærlighet og medlidenhet med mindre vi, i all sannhet, anerkjenner hvem vi er og kan akseptere vår egen radikale fattigdom. 

En fattige personen finnes ikke bare i de andre, men også inne i oss. 

Den sannheten er basis for all menneskelig og åndelig vekst og fundamentet for vårt kristne liv. "Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres." (Matt 5,3) De fattige, som avdekker vår egen svakhet, blir på denne måten et sakrament."

Jean Vanier i An Ark for the Poor, side 72. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: