fredag, april 01, 2016

Et brennende hjerte

Den kristne eneboeren Isak Syreren stilte en gang på 600-tallet spørsmålet: Hva er renhet? Han svarte selv: 'Det er, kort sagt, å ha et hjerte som kjenner med hele den skapte naturen'.

Videre sa han: 'Hva er et hjerte fylt av medfølelse?' Han svarte:

'Det er et hjerte som brenner for hele skapelsen, for menneskene, for fuglene, for alle dyr, for demonene og alle skapninger som finnes. Når den som eier et slikt hjerte tenker på dem og når han ser dem, feller han tårer. Hans medfølelse er så sterk og så voldsom og hans utholdenhet så stor, at hans hjerte strupes sammen og han utholder ikke å se eller høre noe ondt eller noen sorg i skapelsen.

Derfor ber han hele dagen under tårer for dyrene, for fiendene av sannheten og for alle som skader henne, slik at Gud må bevare og tilgi dem. I sitt hjertes grenseløse medfølelse, som Guds avbilde, ber han til og med for ormene.'

Ingen kommentarer: