lørdag, april 23, 2016

Når Gud skriver vår historie

'Mitt tema har vært: 

- La Gud skrive din historie!

Han lover ingen enkle kapitler, men Han lover at om Han får skrive vår historie, at vi i det siste kapitlet, om ikke før vil la alle de andre kapitlene bli forståelige og så vil Han ta oss med til Paradis og la oss leve med Ham der.'

Steve Saint, sønn av Nate Saint, som led martyrdøden i Ecuador. Steve har arbeidet utrettelig i misjonens tjeneste. For noen år siden ble han utsatt for en ulykke og har måttet kjempe seg tilbake til livet etterpå. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.

Ingen kommentarer: