lørdag, april 30, 2016

Behovet for fellesskap

'Mennesker med utviklingshemming er stadige påminnelser av verdien av hjertet i et samfunn som har en tendens til å opphøye kompetanse og effektivitet og glemme kjærlighet.

Ropet om fellesskap fra mennesker med utviklingshemming er en konstant påminnelse om at vi alle trenger fellesskap. 

Mens det er sant at mennesker med nedsatt funksjonsevne er kalt til å utvikle seg og vokse mot større selvstendighet, så trenger de fremfor alt et nettverk av vennskap og fellesskap som gir trygghet og en følelse av tilhørighet. Det vil vekke den enkeltes gave, fremme vekst, utvikle kjærligheten og en følelse av å stå i en tjeneste.'

Jean Vanier (bildet). Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.

Ingen kommentarer: