mandag, april 11, 2016

Nyplantet menighet i Storbritannia ber om forbønn

Robertsbridge er et sted jeg har hatt et forhold til siden begynnelsen av 1970-tallet. Vi snakker om en landsby i East Sussex, omlag 16 kilometer nord for Hastings og omlag 20 kilometer sørøst for Tunbridge Wells. Elven Rother renner gjennom det idylliske landskapet.

Det er her den anabaptistiske Bruderhof-kommuniteten har tilholdssted hvis fellesskapsliv jeg har hatt gleden av å følge med på alle disse årene. De er godt likt i den lille landsbyen, som daterer seg tilbake til 1176. Landsbyen ble grunnlagt i forbindelse med etableringen av et cistersienser-kloster, og har en befolkning på omlag 2.600 mennesker.

Nå har stedet fått en egen baptistmenighet: Community Church Robertsbridge. En nyplantning innen baptistunionen i Storbritannia. Siden juli 2015 har en liten gruppe mennesker kommet sammen i landsbyens ungdomssenter for å feire gudstjeneste. 31. januar i år ble så menigheten grunnlagt med 11 døpte medlemmer.

Omlag 20 stykker kommer nå sammen for å feire gudstjenester hver søndag. Menigheten holder nå til i leide lokaler i en liten nedlagt butikk (bildet). Her selger de også Bibler og kristen litteratur. På torsdager inviterer menigheten til morgenkaffe, og omlag 20 stykker kommer til disse utadrettede samlingene. Den nystartede menigheten har også et godt forhold til Bruderhof-kommuniteten, og flere av medlemmene der hjelper til med kaffeserveringen på torsdager.

Nå ber menigheten om forbønn for det videre arbeidet. At de skal lykkes med å nå ut til lokalbefolkningen med evangeliet. De drømmer om å få startet opp et ungdomsarbeid og trenger en del utstyr til dette. Menighetens pastor er Jan Vidler.

Ingen kommentarer: