onsdag, april 06, 2016

Bønn og overgivelse

'Har du overgitt ditt liv gjennom bønn? 

Bønn og et overgitt liv er uadskillelig. Bønn driver oss til å overgi våre liv, og det overgitte livet er det som Gud bruker og bruker til sin herlighet.

Bønn er avgjørende viktig for vår vandring med Gud fordi den er den praktiske måten gjennom hvilket vi kan overgi oss til Kristus. Til de troende i Roma skriver Paulus:

"Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud." (Rom 12,1. 2011 Oversettelsen) Denne 'ofringen' av våre kropper er en tilbedelseshandling som finner sted i vårt skjulte bønneliv. 

Vi kommer til tro på Kristus ved 'å påkalle Herrens navn' (Rom 10,13) og vi fortsetter å vokse i Kristus ved at vi daglig overgir oss til Ham i bønn. Bønn er en livlinje for den troende. Det er bønnen som fører oss inn i Guds nærvær slik at vi kan tilbe Ham. Det er også gjennom bønnen at vi modnes i troen.

Å overgi seg til Kristus er egentlig et gjensvar på Hans nåde.'

Fra en artikkel av evangelist Sammy Tippit.

Ingen kommentarer: