lørdag, april 02, 2016

Frelst i et nu

'Tro er sjelens oppstigning til sannheten. Hvis du undres over hvilken nytte sjelen har av det, lytt da til Herren som sier:

"Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet." (Joh 5,24)

Sannelig, hvor stor er ikke Guds godhet mot menneskene! For å vinne Guds velbehag, måtte den rettferdige i tidligere tider kjempe i mang år. Etter å ha tjent Gud lenge og heroisk, oppnådde han det til slutt, til oss skjenker Jesus det i et nu.

Det er sant. Hvis du tror at Jesus Kristus er Herre og at Gud har oppvakt ham fra de døde, da skal du bli frelst. På Golgata kors innbød Jesus røveren til Paradiset. Han innbyr også deg.

Kyrill av Jerusalem (315-386). Biskop i Jerusalem som fornyet liturgien og fremholdt kirkeårets betydning. Det var Kyrill av Jerusalem som innførte Den stille uke med Palmesøndag, Skjærtorsdag og Langfredag. Deltok på Kirkemøtet i Konstantinopel i 381. Gjengitt i Kysse Spor/Luther forlag 2002, side 106.

Ingen kommentarer: