onsdag, april 06, 2016

Med godt rykte og ondt rykte

Man burde kunne forvente at kristne snakker sant om andre. Men fordi det ikke er tilfelle er det viktig at man ikke tror alt man leser eller hører.

I en lengre periode har noen personer fremsatt en rekke usanne påstander om meg på en Facebook-side. Personene som står bak dette tilhører et svært marginalt miljø. Nå forsøker de å nå et større publikum med sin ryktespredning, sine sjofle personangrep og stygge kommentarer om andre kristne, ved å kjøpe seg annonseplass i kristne aviser. Korsets Seier takket viselig nei til annonsen, mens Dagen velger å trykke den - dog uten at denne spesielle gruppen får nevne navn i annonsen. Nå forsøker de som står bak å samle inn penger til å dekke annonsekostnadene. I følge dem selv er det under 10 personer som har villet betale for den.

De ansvarlige bak denne skitne kampanjen er Reinert Vigdal, som senest forrige uke tok til orde for å brenne Salmeboken og som utilslørt har gitt støtte til den nå avdøde rasisten Arne Myrdal. Han er økonomisk ansvarlig for å samle inn penger til annonsen i avisen Dagen. De andre ansvarlige er Kjell Sørsdal og Christian Finne. Den siste fremsatte for en tid tilbake en påstand om at det ville komme en dag da noen ville sørge for at jeg skulle bli kappet hodet av. Den horrible påstanden fikk utilslørt støtte av Kjell Sørsdal.

Omtrent hver eneste dag legger Sørsdal og Finne ut artikler med angrep på andre kristne. De krever svar fra de som de henger ut, og om du ikke svarer slik som de forventer, får du ditt pass påskrevet med klare fordømmende ord. Det har ingen som helst hensikt å svare på de spørsmålene som du avkreves svar på. Disse tre har bestemt seg på forhånd hva du måtte mene om saken. Og det handler som regel om paven og Den romersk-katolske kirke.

I de siste skriveriene får leserne vite at jeg har et katolsk nattverdsyn. Det var ukjent for meg. Jeg skal også være utydelig når det gjelder en rekke ting som har med synet på frelsen, omvendelsen, synden - og jeg vet ikke hva. De som kjenner meg vet at dette er løgnaktige påstander. Faktum er at verken Vigdal eller Finne har møtt meg en eneste gang, og Sørsdal har så vidt hørt meg på et møte i Oslo. Den gangen holdt jeg et seminar om bønn, og da er det forståelig for de aller fleste at man ikke rekker å snakke om frelseshistorien, nattverd, dåp, menighetssyn etc.

De fleste vet også at jeg på min blogg skriver en rekke artikler som ikke nødvendigvis tilkjennegir mitt eget syn. Jeg har arbeidet som journalist i norsk dagspresse i ni år, og som redaktør i fem, så jeg skriver også som det og omtaler mange ting som er av nyhetens interesse. Det klarer de fleste å se - bare ikke disse tre.

Jeg kommer ikke til å svare på deres stygge angrep og løgnaktige fremstillinger. Tro ikke alt hva disse tre skriver og sprer verken om meg eller andre.

"Legg derfor av løgnen og snakk sant til hverandre!' (Ef 4,25)

Ingen kommentarer: