fredag, april 22, 2016

Evangeliet

'Ikke bare forstår mennesker med intellektuelle funksjonshemminger evangeliets budskap, men de lever det også oftere på et djupere nivå enn oss.

De vet hva det vil si å stole på Gud, å gi Ham deres hjerter, elske Ham og bli elsket av Ham.'

Jean Vanier (bildet), her sammen med de to mennene - Raphael Simi og Philippe Seux - Gud kalte ham til å leve sammen med og som skulle bli det verdensomspennende L'Arche-fellesskapet. Sitatet er hentet fra An Ark for the Poor, side 67. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: