torsdag, april 07, 2016

SISTE: Tyrkiske myndigheter konfiskerer alle kirker i Diyarbakir

Ubemerket har tyrkiske myndigheter benyttet den væpnede konflikten i landets sørøstlige områder til å beslaglegge store eiendommer, under påskudd av å gjenoppbygge og restaurere historiske minnesmerker i regionens største by, Diyarbakir.

Blant annet er alle byens kirker - både ortodokse, katolske og protestantiske. Blant annet Jomfru Maria Syriakisk Ortodokse kirke, som her er avbildet. Disse eldgamle kirkene - flere av dem fra før-Islamsk tid, har hele tiden vært kirkenes egen eiendom og underholdt økonomisk av kirkelige organisasjoner.

De nye beslutningene foretatt av tyrkiske myndigheter har gjort kirkene i Diyarbakir - den ene av dem 1.700 år gammel, en annen bygd i 2003, til statlig eiendom. Dette skjer i et islamsk land med 75 millioner muslimer. Den protestantiske menigheten i Diyarbakir er også konfiskert av de tyrkiske myndighetene.

La oss huske våre trossøsken i Tyrkia i våre forbønner.

Ingen kommentarer: