onsdag, april 13, 2016

Forfølgelsen av kristne på Sri Lanka tar nye former og intensiveres

Forfølgelsen av kristne på Sri Lanka tar nye former. Historisk sett har forfølgelsen blitt begått av radikale buddhist nasjonalister som begår voldelige angrep på kristne og deres kirker og møtelokaler. Men i 2015 skjedde det en endring til det verre.

Nå benytter disse radikale buddhistiske nasjonalistene seg av lokale myndigheter og lover. Disse har ingen legal rett til å stenge kirkebygg eller legge restriksjoner på kristne, men gjør det likevel. Mange kristne på Sri Lanka frykter utviklingen.

Sri Lanka led i over 30 år av borgerkrigen mellom singaleserne, som er i majoritet og opprørsgruppen Tamil Tigrene. Etter at Tamil Tigrene tapte i 2009, så er kristne målet for undertrykkelse og lidelse.

Bare på et år er 120 tilfeller av brudd på elementære menneskerettigheter for de kristne rapportert til menneskerettighetsorganisasjoner  som arbeider i Sri Lanka. Tallmaterialet som foreligger viser at forfølgelsen av kristne på Sri Lanka er økende. I 2012, under det forrige regimet, ble det rapportert inn 52 tilfeller av forfølgelse. I 2013 var tallet doblet, til 103 tilfeller og nå altså viser tallene 120 tilfeller.

Mange kirker og bedehus på Sri Lanka er blitt tvunget til å stenge. La oss huske våre trossøsken på Sri Lanka i våre forbønner.

Ingen kommentarer: