tirsdag, april 26, 2016

En vedvarende Herrens velduft ved å følge Marias eksempel

'Det er en vedvarende duft fra livene til mange av Guds folk. Denne Åndens duft kommer ikke over hvemsomhelst. Den er kostelig og den som har den har betalt en høy pris for den. Herren ønsker å øke denne duften i våre liv. Vi kjøper den ved å følge Marias eksempel.

"Maria tok da et pund ekte, meget kostbar nardus-salve og salvet Jesu føtter, og hun tørket hans føtter med sitt hår. Og huset ble fylt av salvens duft." (Joh 12,3/Norsk Bibel)

For det første: Maria bøyde seg ned foran Herren. Dette taler til oss om overgivelse. Når vi overgir alt vårt til Herren så vil velduften vår øke. For det andre: hun brukte håret sitt. Det taler til oss om ydmykhet. Hun var villig til å bytte hennes ære for Hans. Ydmykhet er nøkkelen hvis vi ønsker at denne duften skal strømme ut fra våre liv. For det tredje: hun ofret ved å gi en slik verdifull gave.

Herren talte til meg for mange år siden: "Steve, jo større offer jo større salvelse." I det vi ofrer for Gud vil Åndens velduft øke på i vår tjeneste. Og til slutt: Hun dynket seg i denne velduften. Parfymen forble på håret og hendene hennes lenge etter at hun forlot Jesus.

Gjennom vårt kostelige offer til Gud som vi gir i hengivenhet viser vi vår djupe, kjærlige og velvillige hjerte, lik det hjertet Maria gav Gud. Som et resultat av det offeret er en søt velduft forløst over våre liv som andre vil legge merke til at vi er lik Herren.

Mester, i det jeg er sammen med Deg, forløs Din velduft og la den dvele over meg. La den berøre verden rundt oss og må også andre kaste seg ned ved Dine føtter og overgi alt.'

Steve Porter. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.

Ingen kommentarer: