onsdag, april 13, 2016

Styret for Salemkirken i Oslo avvikler menigheten

Neste år ville Salemkirken i Oslo vært 100 år. Nå har i realiteten styret besluttet å avvikle menigheten.

Det er Aril Svartdahl som melder dette på sin Facebook-side i dag. Svartdahl skriver:

'Jeg opplever det som dypt tragisk og utrolig trist at styret i Salemkirken i Oslo nå har bestemt seg for i realiteten å avvikle Salemkirken som menighet.'

Det er menighetsnettverket INTRO som tar over. Hva som videre skal skje skriver ikke Svartdahl noe om, men han har 'vanskelig for å tro at det ikke var mulig å finne løsninger som kunne reise opp og videreutvikle Salemkirken som en menighet for fremtiden.'

Salemkirken har vært en pinsemenighet siden 1936. I følge Wikipedia har menigheten 530 medlemmer. Da er tilhørige medregnet. Bygget i Sannergaten 12 sto ferdig i 1983. Det har vært stadig mindre oppslutning om menighetens møter de siste årene. Det er trist at en så markant menighet, som har opplevd vekkelser, blir lagt ned.

Ingen kommentarer: