torsdag, juni 25, 2015

150 år siden i dag at trosmisjonen China Inland Mission ble grunnlagt

I dag er det på dagen 150 år siden Hudson Taylor grunnla China Inland Mission. En pionermisjon grunnlagt på tro og bønn, som skulle få stor innflytelse og se tusenvis av mennesker vunnet for Guds rike.

Dette er virkelig verdt en fest!

Helt fra begynnelsen av rekrutterte man misjonærer fra arbeiderklassen så vel som enslige kvinner. Dette var banebrytende. Et annet særtrekk ved dette misjonsarbeidet var at man ikke appellerte om penger, men satte sin lit til Gud for at pengene som trengtes til arbeidet skulle komme inn uten at man trengte å mase om det. Hudson Taylor sa det slik: 'Guds arbeid gjort på Guds måte mangler aldri midler'. Som om ikke dette var spesielt nok, kledde Hudson Taylor seg på kinesisk vis for lettere å kunne vinne kineserne for Kristus!

Alt Hudson Taylor og hans misjonsorganisasjon gjorde var bygd på bønn og støttet opp av bønn.

'Enten er Kristus Herre over alt, eller så er Han ikke Herre i det hele tatt', er et annet berømt uttrykk som stammer fra Hudson Taylor.

James Hudson Taylor ble født i 1832 i Yorkshire i England. Foreldrene hadde røtter i metodismen og var aktive i et Wesleyansk kapell. Allerede i ung alder gav Hudson Taylor, som var deres førstefødte, sitt liv til Jesus og nesten med det samme opplevde han et kall til å bli misjonær i Kina.

Men det var ikke lett å komme inn i Kina den gangen. Hudson Taylor kom til Kina i 1853. Da arbeidet han for en Kinamisjon som gikk under navnet 'Chinese Evangelization Society'. Taylor lærte seg kinesisk, men etter en tid sluttet han å arbeide for denne misjonsorganisasjonen, som også ble oppløst i denne tiden. Det var på denne tiden at Taylor ble overbevist om at han måtte gå troens vei. Skulle han drive misjonsarbeid måtte det være på Guds måte. Da var den eneste veien å gå bønneveien.

I 1862 gifter han seg og fullfører samtidig en medisinsk doktorgrad. Han arbeider med en kinesisk oversettelse av Bibelen, og får etter hvert større og større nød for innlands-Kina, fore de mange millionene av mennesker som ennå ikke hadde hørt om Jesus. For å gjøre folk flest oppmerksomme på dette skrev han mye om nøden for Kina i ulike aviser.

Som et resultat av bønn og informasjonen om situasjonen i Kina bryter en stor misjonsvekkelse løs. Mange tusen tok del i denne visjonen. Det ble bedt mye for dette store landet. Mange ble vekket for misjon, og fikk kall til å reise til Kina.

Taylor kom tilbake til England da han sluttet i den Kinamisjonen han hadde vært med i. I England dannet han så Kina Inlandsmisjon (China Inland Mission, CIM) En tid var denne organisasjonen verdens største misjonsorganisasjon. Etter 30 års arbeid i landet, var det 640 misjonærer på 200 misjonsstasjoner og utposter i Kina. I 1905 da Taylor døde, var det 800 misjonærer som arbeidet for China Inland Mission inne i Kina.

China Inland Mission har inspirert mange til å begynne arbeid i Kina: Norsk Luthersk Misjonssamband og nåværende Orientmisjonen er direkte resultater av Hudson Taylors arbeid.

China Inland Mission tilhørte ikke noe kirkesamfunn, men selskapet var evangelisk-protestantisk. Teologien var konservativ, i dåpssyn var Taylor baptist, og dette ble også den linjen China Inland Mission førte. Ingen av misjonærene fikk fast lønn, men måtte stå i tro for sitt eget underhold. De fleste misjonærene som arbeidet for China Inland Mission kom fra småkorsfolk. Personer med liten formell utdannelse kunne melde seg til tjeneste, og ble så sendt ut på misjonsmarken. Det ble lagt stor vekt på at ledelsen skulle være i Kina, ikke i England.

I 1964 ble navnet på misjonen endret til Overseas Missionary Fellowship. I dag heter arbeidet OMF International.

På bildet ser vi Hudson Taylor og misjonærer fra China Inland Mission.

Jeg kommer tilbake med flere artikler om China Inland Mission og Hudson Taylor her på bloggen.

Ingen kommentarer: