søndag, juni 14, 2015

Det nye navnet på vårt bønnearbeid

'Selah' er det nye navnet for vårt bønnearbeid. Det uttrykker selve essensen, selve nerven, navet, om du vil, i det vi ønsker å løfte fram: den kontemplative pausen.
'Selah' ønsker å ta på alvor at mennesket er skapt i Den treenige Guds bilde: som ånd, sjel og kropp. Og som treenige mennesker, ønsker vi å hjelpe den enkelte til å leve et liv i Guds nærhet, i deres hverdagsliv. Vi ønsker å fremelske et bønnens språk, hvor ordene bare er en del av dette språket. Vi er bærere av Den Hellige Ånd, som kroppen er et tempel for. Målet med våre liv er at 'vi skal bli forvandlet til Kristi bilde'.
I den travle hverdagen mange mennesker lever, innser vi at vi har behov for pustepauser. Et 'selah'-øyeblikk hvor man fysisk stanser opp, lar Guds ord få sjansen til å synke inn, en pause hvor en i stillhet lærer seg til å lytte til Guds stemme, hvor en dveler ved og betrakter Ham som vi vet elsker oss. Da trenger vi en livsrytme, og det er denne bønnens rytme - vandringen med hvilepuls - vi ønsker å leve og hjelpe andre å finne.

Ingen kommentarer: