mandag, juni 29, 2015

Den russisk-ortodokse kirke bryter det økumeniske samarbeidet med kirker som godtar 'samkjønnede ekteskap'

Det har lenge vært bedyret fra ulike hold at synet på 'samkjønnet ekteskap' ikke er kirke-splittende, og at det skal være mulig å leve med to likeverdige syn side om side.

Dette har hele tiden vært en illusjon, og nå får man bekreftet det til fulle: Den russisk-ortodokse kirke bryter et hvert samarbeide med kirkesamfunn som aksepterer 'ekteskap' med homofile.

To kirkesamfunn som har ført samtaler med Moskva-patriarkatet har fått oppleve dette. Det gjelder Den forente protestantiske kirke i Frankrike og Den skotske kirke. Begge disse kirkesamfunnene har forlatt det tradisjonelle og det bibelske synet på ekteskapet, som en livslang pakt mellom en mann og en kvinne.

Bruddet mellom Den russisk-ortodokse og Den skotske kirken kommer etter at skottene godkjente å ordinere prester som er praktiserende homofile og som lever i 'likekjønnede ekteskap'.

Dette kommer ikke som noen overraskelse. Signalene fra Den russisk-ortodokse kirke har vært entydige hele tiden: Det kommer ikke på tale med noe økumenisk samarbeide mellom dem og kirker som fraviker fra det bibelske synet på ekteskapet.

En talsmann for Den russisk-ortodokse kirke, fader Dimitrij Smirnov, som leder denne kirkens kommisjon for 'familien og beskyttelse av forholdet mellom mor og barn', sier i en uttalelse at 'vi skiller oss fra dem som en smittsom pest. Dette er ikke kristne samfunn lenger. Dette er samfunn som bærer navnet LGBT og deres fremtid er enkel og klar: helvetes ild. Det er hva Bibelen sier... Disse forhenværende kristne forbereder veien for Antikrist'.

Det har lenge vært kjent at patriark Kirill av Moskva (bildet) ved en rekke anledninger har uttalt at homoseksuelle 'ekteskap' er uforenelig med kristen lære.

Det er ingen tvil om at dette også vil få konsekvenser for det økumeniske samarbeidet med andre kirker, også Den norske kirke vil bli utestengt på samme måte som de to som jeg har nevnt i denne artikkelen.  Slik det også vil bli for alle andre kirker som vil godkjenne slike 'ekteskap'.

Ingen kommentarer: