tirsdag, juni 16, 2015

Tadsjikistan nås med evangeliet gjennom idrett

Dette bildet begeistrer meg! Det er fra Tadsjikistan i Sentral-Asia, og viser en kristen treningsleir hvor nettopp ulike sportsaktiviteter brukes for å nå ungdommer med evangeliet.

På denne treningsleiren deltok 35 ungdommer fra ulike steder i dette landet, som grenser til Afghanistan, Kina, Kirgisistan og Usbekistan. De kunne vende tilbake til sine hjemsteder, med en fornyet visjon om hvordan de kan nå sin egen befolkning med evangeliet.

I samarbeide med lokale baptistmenigheter har disse arrangert idrettstevlinger for nærmere 1.500 barn på 10 forskjellige steder i Tadsjikistan. Ikke bare finner de nye måter å dele evangeliet på, men disse kristne ungdommene kan også fortelle at de hjelper lokale menigheter med å fjerne hindringer som har hindret menighetsvekst.

Det arbeides nå med å legge til rette for en årlig tre ukers treningskole for å kunne trene enda flere kristne ungdommer slik at evangeliet kan spres ut over hele nasjonen.

Tadsjikistan, som er dekket med fjellkjeder som Pamir i øst som har noen av de høyeste fjellene i verden utenfor Himalaya, har 7,4 millioner innbyggere. Totalt utgjør fjellområdene 93 prosent av landet. Det høyeste fjellet er Pik Ismail Samani (7.495 meter).

La oss be for dette viktige og ikke minst strategiske arbeidet.

Ingen kommentarer: