onsdag, juni 17, 2015

Miriams glede er at mannen ikke fornektet Jesus da IS henrettet ham

Tenk om IS kidnappet en av dine slektninger, og du ble vitne til den brutale henrettelsen på TV. Mange ulike reaksjoner kan ta overhånd: sinne, sorg, depresjon.

Den kristne TV-kanalen, CBN, dro til Egypt og fant kristne som reagerer ganske annerledes. De er lykkelige for at deres familiemedlemmer har holdt fast ved troen på Jesus.

Miriam Farhat (bildet) fortalte CBN News at hun var 'svært stolt' av sin mann, 'fordi han sto klippefast i sin tro og ikke fornektet Jesus'.

Reportasjeteamet fra CBN besøkte landsbyen, Al Aour, som ligger drøyt 242 kilometer sør for Kairo, hvor de møtte de etterlatte til noen av de 20 kopterne som ble halshugget av IS i februar måned. Bildene av disse martyrene er utstilt i Jomfru Marias kirke i Al Aour, som er blitt omgjort til en minnekirke for martyrene.

Miriam Farhat ble først kjent med det brutale drapet via TV. Hun var vitne til at ektemannen, Malak Ibrahim, ble halshugget i Libya. På videoen ser vi mennene påkalle Jesu navn. De ba Jesusbønnen: 'Herre, Jesus Kristus, Guds Sønn, forbarm Deg over oss', før de ble myrdet.

Akkurat dette har gitt familien mye trøst. Mens de var borte fra hjemmene på arbeid i Libya ba deres koner og familiemedlemmer hele tiden om at de måtte bli bevart i troen på Jesus.

Ingen kommentarer: