mandag, juni 08, 2015

Herrens rop, del 2

Her er andre del av undervisningen til Wade E. Taylor (bildet), som jeg har oversatt:

Herrens lengsel er Hans perfekte natur (gull) skal sees gjennom Hans gjerning og handling med de som har satt hele sin lit til Jesus, og som fullstendig har overgitt seg til Ham:

'For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem'. (Ef 2,10)

'Gull renset i ild' taler om det intime, direkte møtet med Gud som forårsaker at alt det som står i motsetning til Hans natur blir fortært, i det vi blir tuktet og korrigert av Hans Hellige Ånd, som igjen vil resultere i vår åndelige utvikling og vekst.

Jesu dåp, som er 'en neddykkelse i Den Hellige Ånd og ild', er blitt gjort tilgjengelig til hver eneste en av oss. Johannes sa:

'Jeg døper dere med vann til omvendelse, men Han som kommer etter meg, er mektigere enn meg. For Ham er jeg ikke engang verdig til å bære sandalene. Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild. Han har kasteskovlen i hånden, og Han skal rense sin treskeplass grundig og samle hveten på låven. Men agnene skal Han brenne opp med uslokkelig ild'. (Matt 3, 11-12)

Denne 'dåp' vil brenne bort alt slagg som er i oss, og rense oss til å bli Ham lik:

'For vår Gud er en fortærende ild'. (Hebr 12,29)

Vårt vesen som blir forandret til Hans bilde er av langt større verdi enn noen av de midlertidige tingene som Han kan sørge for. Derfor, i denne hungersnøden, så har Gud sørget for en forsørgelse for hvert enkelt individ som hungrer åndelig og som ærlig søker å bli gull som er prøvd i ilden.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: