lørdag, juni 06, 2015

Hvordan bringe Guds rike til nabolaget der vi bor? Del 1

En av de som utfordrer meg mest for tiden, er Jonathan Wilson-Hartgrove (bildet).

Vi er kollegaer: begge er vi ordinerte baptistpastorer, det er det ene. Jonathan Wilson-Hartgrove, er også en av de aller fremste talsmennene for den nymonastiske bevegelsen. En bevegelse jeg kjenner djup tilhørighet til. Av flere grunner: det sterke sosiale engasjementet for de som blir utsatt for urett, de fattige og de marginaliserte. Troen må kroppsliggjøres. Men også den sterke understrekingen av behovet for å leve i fellesskap, i kommuniteter, med en daglig rytme av tidebønn, lesning av Bibelen og arbeid. Av røtter, djupe røtter, tilbake til urkirken, til ørkenfedrene og bedere og misjonsbevisste kommuniteter opp gjennom historien, ikke minst de som representerer den keltiske spiritualiteten, hvor nettopp bønn og misjon sto i sentrum.

I boken: 'The awakening of Hope' med undertittelen 'Why we practice a Common Faith' (Zondervan 2012), skriver Jonathan Wilson-Hartgrove blant annet om at det ikke er likegyldig hvor vi bor. Gud har plassert oss der, og så begrunner han det med å si:

'Stedet vi bor har betydning fordi hver enkelt av oss er invitert til å delta i det mysterium som er Kristi inkarnasjon. Det nye testamente kaller kirken for 'Kristi kropp'... Å leve et liv i Kristus er å leve et sted, og vokse hver dag i fylden til den Ene som har vist oss hvordan vi kan engasjere oss i vår verden med trofasthet. Det er å be, ikke bare med våre ord, men også med hele vårt liv: La ditt rike komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen...'

I dette kapitlet beskriver så Wilson-Hartgrove den kolossale betydningen av at Gud ble kjød og slo opp sitt telt midt i blant oss, hvilket er den bokstavelige oversettelsen av at 'Gud ble menneske og tok bolig iblant oss' (Joh 1,14). Så skriver Jonathan Wilson-Hartgrove:

'Den samme Ånd som gav liv til Jesu kropp bodde nå i kroppen til jøder og hedninger i Jerusalem og Antiokia, Efesos og Korint, Filippi og Rom'.

Hvordan kan så dette livet leves ut? Praktisk? Konkret? Jordnært?

Det skal vi se nærmere på i neste del av denne artikkelserien.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: