lørdag, juni 06, 2015

Halldorf og Sjödin får utmerkelse av den svenske kongen

Peter Halldorf (bildet) og Tomas Sjödin, begge profilerte pinsevenner i nabolandet, får høytidelig utmerkelse av den svenske kongen.

Utmerkelsen er blitt kjent på svenskenes nasjonaldag i dag.

Tomas Sjödin får medalje for 'sina förtjenstfulla insatser som kommunikatör i exsistentiella ämnen'. Peter Halldorf får den kongelige medaljen for sitt økumeniske arbeid.

Og begge er, i følge den svenske avisen Dagen, både overrasket og glade for utmerkelsen. Men det er vel ingen som helst tvil om at begge fortjener en slik utmerkelse. Få om noen har løftet frem 'svakhetens teologi' som Tomas Sjödin, med sin ærlige beskrivelse av sykdom, lidelse og død, på en måte som har råkt en nerve i det nordiske folk - for det er ikke bare Sverige han har berørt med sine gode, lettleste, men samtidig så djupe bøker om det hverdagslige troslivet. Og få har hjulpet mennesker til å se rikdommen i den felles kristne arven, som nettopp Peter Halldorf, og få har hjulpet så mange til å finne troens djupe røtter, som han, i moderne tid.

Gratulerer, begge to!

Ingen kommentarer: