søndag, juni 21, 2015

Endelig lov å annonsere gudstjenester i Arizona døgnet rundt

USA - 'the land of the free and the home of the brave' - vel, det er det vi i hvert fall blir fortalt. Ikke minst skryter USA av sin religionsfrihet. Det er også en sannhet med visse modifikasjoner.

For eksempel i Arizona. Der har myndighetene nemlig bestemt at man ikke kan bruke kirkens utendørs annonsetavler på dagtid. De kan ikke brukes før 12 timer før en gudstjeneste starer, og skiltene må tas ned en time etter at gudstjenesten er over.

Skiltreglene har omfattet kirker og veldedige organisasjoner, mens det har vært fritt frem for politiske og ideologiske skilt.

Slik har det vært til dags dato, men nå har høyesterett i delstaten besluttet at delstatens særlov er grunnlovsstridig. Men det har tatt sin tid. Saken har opptatt rettsvesenet siden 2008, da menigheten Good News Community Church i Gilbert, anla sak mot staten.

Ingen kommentarer: