onsdag, juni 24, 2015

Misjonshistorien til russiske mennoniter, del 5

Her fortsetter beretningen om de russiske mennonitene og deres misjonsarbeid. Jeg siterer fra et brev fra Bernhard Toews:

'Så - på 1940-tallet når vi spredte oss enda lenger sørover kom vi nok en gang i kontakt med usiviliserte stammer. Vår forsamling startet et arbeid her. Det var en beskjeden begynnelse, men ting begynte å skje. Den første av våre brødre som begynte et arbeide som heltidsmisjonær blant indianerne var Johann M. Funk, som senere ble ordinert til tjeneste blant dem.

På samme tid, rundt de gamle landsbyene lenger nord fortsatte indianerne med å spørre om ikke barna deres kunne få gå på våre skoler, og om ikke vi kunne komme å lære dem om Gud. Vi kunne ikke forvente at alle disse indianerne skulle flytte til Yalve Sanga - en misjonsstasjon grunnlagt av mennoniter fra Fernheim kolonien - så jeg ble spurt av menigheten om ikke jeg starte opp en skole for indianere i Loma Plata. Med den store familien vi hadde som vi trengte å underholde var det slett ikke enkelt å si ja til et slikt arbeid som dette. Takket være støtte fra andre mennonite-familier så lot dette seg likevel gjøre.

Den første oppgaven var å samle alle fra Lengua-folket som var spredt rundt omkring hele regionen. Kolonien jeg tilhører har satt til side et landområde for dette. Vi startet opp med 224 fra Lengua-folket. Jeg lærte meg deres språk og bygde en skole for dem. Men den aller første skolen var et samlingssted under et tre med en enkel tavle. Barna og ungdommene satt på trestokker. Skrivebord de kunne ha i fanget ble donert fra våre andre skoler.

For mange av dem var det svært vanskelig å lære seg å lese. De foretrakk at jeg leste høyt for dem fra Bibelen og forklarte dem det jeg leste. Dette forstod de godt, og jeg forundret meg over deres kapasitet til å ta til seg det jeg underviste om. Vi hadde de fire evangeliene og Apostlenes gjerninger på deres eget språk, takket være det misjonsarbeidet som anglikanerne drev. Noen av indianerne, selv om de aldri hadde lært å lese, kunne store deler av Skriften fordi de lærte seg å memorere den. Etter noen år fikk vi så muligheten til å bygge en skole.                                                                                              

5. oktober 1957 kunne vi feire vår første dåpshandling. 34 nyomvendte lot seg døpe på bekjennelsen av sin tro. Omlag 1.300 indianere kom for å overvære høytideligheten, sammen med omlag tusen mennoniter.

Rett etter at dette skjedde kom søster Eleonore Matties fra Canada for å arbeide sammen med min kone i dette misjonsarbeidet.

I 1957 startet vi opp et nok et misjonsarbeid. Denne gangen i Pozo Amarillo, etter at indianerne der hadde bedt om inderlig om å komme til dem. Det var broren min, Heinrich Toews, som begynte å arbeide der. Så i 1960 begynte alle koloniene til mennonitene i Chaco et samarbeide med The Indian Settlement Project som blir fulgt opp av Mennonitenes Sentralkomite (som driver et stort humanitært hjelpearbeid) og har vokst veldig siden da'.

(fortsettes)

Bildet er fra en av skolene i de mennonitiske koloniene i Paraguay.

Ingen kommentarer: