mandag, juni 01, 2015

Rettssak i dag: Sudanesiske pastorer kan risikere dødsstraff

I dag begynner rettssaken mot to sudanesiske pastorer i Khartoum. De kan ble idømt dødsstraff for sin tro.

Yat Michael Ruot (bildet) og Peter Yein Reith står anklaget for å ha undergravd den konstitusjonelle loven, føre krig mot staten og spionasje. I følge deres advokat er dette så alvorlige brudd på sudanesisk lov at de kan dømmes til døden. Som om ikke dette var nok er de to pastorene også anklaget for 'å ha initiert en kampanje for å angripe religiøs tro'! hvilket også kan medføre fengselsstraff.

Pastor Ruot ble arrestert 21. desember i fjor når han besøkte Khartoum for å tale i en presbyteriansk kirke. Han kom da fra Juba. Pastor Reith ble arrestert måneden etter når han vendte tilbake fra et bønnemøte som ble holdt på en bibelskole i Khartoum.

I mars i år innledet de to pastorene en sultestreik for å få satt fokus på saken, som nå altså skal føres for retten. Anklagene mot dem er fabrikerte og har ingen rot i virkeligheten.

De to pastorene står klippefaste, og har tillit til at Gud vil sørge for dem i den forfølgelsen de nå opplever.

'Gud vil gripe inn og beskytte oss i fengselet til tross for de svært alvorlige anklagene som er rettet mot oss', sier Ruot, samtidig som han takker for all forbønn de to pastorene får. La oss spesielt huske dem i våre forbønner denne uken.

Ingen kommentarer: