torsdag, juni 25, 2015

Nytt bønnehus i California

Du har sikkert hørt om The International House of Prayer i Kansas City. Men dette er bare et av mange slike bønnehus som Gud reiser opp i ulike verdensdeler.

I går kom jeg over et jeg ikke kjente til før nå: Pasadena International House of Prayer (bildet). Dette er - i likhet med IHOP i Kansas - et bønnehus hvor det bes 24 timer syv dager i uken. Også her skjer det gjennom en bønne-modell som kalles 'harp and bowl', en blanding mellom lovprisning og bønn, hentet fra Åp 5. Og her bes det med Guds ord som fundament.

En av lederne er en av forgrunnsfigurene i den internasjonale bønnebevegelsen: Lou Engle, en virkelig visjonær. Han er medstifter av The Call, et bønneinitiativ som har samlet tusenvis av mennesker en rekke steder. Lou Engles visjon er å kalle unge mennesker til en radikal livsstil i bønn, faste, hellighet og til å utføre handlinger som har med rettferdighet å gjøre. Selv har han mer enn 30 års erfaring med å be om vekkelse. Han har plantet to menigheter, grunnlagt et 'pro-life' arbeid og hjulpet til med å bygge opp det første Justice House of Prayer i Washington DC. Dette bønnehuset har som hovedoppgave å be for Høyesterett i USA og at Gud skal oppreise rettferdige ledere i nasjonen.

Lou Engle bor for tiden i Pasadena, sammen med sin kone, Therese, som han har vært gift med i 30 år. Sammen har de fire sønner og to døtre.

Jeg kommer tilbake til mer om dette bønnehuset i Pasadena snart.

Her er bønnehusets nettside:

http://www.pihop.com/#prayerroom

Bildet viser rommet hvor Pasadena International House of Prayer samles for å be.

Ingen kommentarer: