lørdag, juni 27, 2015

Har vi olje på lampene våre - Jesus kommer snart

I går fortalte instrumentpanelet i bilen vår at vi burde sjekke oljenivået. Det var en betimelig påminnelse, og ikke minst svært viktig påminnelse. May Sissel måtte kjøpe en liter for å etterfylle.

Det underlige var at jeg på samme tid arbeidet med den kjente teksten fra Matteus 25, hvor Jesus taler om fem kloke og de fem uforstandige jomfruene. Også en betimelig, og ikke minst en svært viktig påminnelse!

Er det noen tekst som er viktigere i vår tid enn akkurat den? Vi lever i det de gamle kalte 'høyprofetiske tider'. Med det mente de at tiden for Jesu gjenkomst var nær, og at Gud rett foran deres øyne oppfylte profetiske løfter som spesielt gjelder for nettopp denne tiden. Om det var tidsaktuelt for dem den gangen høvdinger som Fredrik Franson, Per Faye-Hanssen, Sverre Kornmo Thoralf Gilbrant, Ole B. Jarlvang, Egil Strand og Emanuel Minos levde - bare for å nevne noen av våre egne som var opptatt av tidens tegn - hvor mye mer nå!

Vi ser tegn i sol og måne, hav og brenninger bruser, det er jordskjelv og store naturkatastrofer, Kristi forsamling opplever en martyrtid vi må tilbake til Romerriket for å sammenligne oss med, Gud oppfyller sine løfter til Israel, det er krig og terrorisme.

Snart vil vi oppleve det Jesus forteller om i Matteus 25:

'Men ved midnatt lød det et rop: Se, brudgommen kommer. Gå ut å møt ham!' (v.6)

Det er da det gjelder å ha olje på lampen!

For fem av dem kom brudgommen uventet. De manglet det mest essensielle: olje til lampene sine. Og når de skulle skaffe seg olje, var det for sent.

DETTE ER DEFINITIVT IKKE EN TID FOR Å SOVE!

'Derfor sier Han: Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Se da til at dere vandrer varsomt, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den beleilige tid, for dagene er onde'. (Ef 5,14-16)

Dette er blitt så veldig alvorlig for meg i den siste tiden.

Om Fredrik Franson heter det: 'Han levde hver dag som om det var den siste. Når han gikk til ro om kvelden, gjorde han det med en kjensle som om han om natten skulle bli vekt av Guds basun og stilt for Kristi ansikt. Dette ga livet hans evighetsperspektiv'. (Efraim Palmquist: Fredrik Franson. Ansgar forlag 1948, side 15)

Hør hva apostelen Paulus skriver:

'For dere vet meget godt at Herrens Dag kommer som en tyv om natten. For når noen sier: Fred og ingen fare, da kommer en plutselig ødeleggelse over dem, som fødselsveene over den som skal føde. Og de skal slett ikke slippe unna. Men dere, søsken, er ikke i mørket, så denne Dagen skulle komme over dere som en tyv. Dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi tilhører ikke natten eller mørket. La oss derfor ikke sove, slik andre gjør, men la oss være våkne og edrue. For de som sover, sover om natten. Og de som drikker seg fulle, er fulle om natten. Men la oss som hører dagen til, være edrue ...' (1.Tess 5,2-8a)

Snart lyder ropet: BRUDGOMMEN KOMMER!

Legg merke til hva apostelen Paulus skriver: 'Men dere, søsken, er ikke i mørket, så denne Dagen skulle komme over dere som en tyv ...'

Den som er våken nå ser tegnene, den som ikke ser dem sover! Hva gjør du?