lørdag, juni 27, 2015

Hvordan ba den tidlige kirken Salmene? Del 1

Hvordan kan vi be Salmene? Hva kan vi lære av de som har bedt Salmene før oss? Hva slags erfaring gjorde de tidlige munkene og nonnene som søkte deg ut i ørkenen, for å komme avsides for å be? Det er jo fra dem at Jesusbønnen har utviklet seg med sin egen bønnerytme. Og hvordan ba kirkens fedre disse Salmene?

Et interessant trekk er at disse munkene og nonnene og kirkefedrene ba Salmene som en pågående samtale med Herren Jesus. Når vi leser det de har skrevet finner vi igjen og igjen at de tolker vers fra Salmene kristologisk, i det de ser en salme-tekst som en klar referanse til Jesus. Det er ingen overdrivelse å si at disse våre åndelige fedre gjorde det til en vane å identifisere den Gud vi leser om i Salmenes bok, med Kristi person.

La meg gi deg noen smakebiter:

Hl.Athanasios (295-373), som i kraft av å være sekretær for sin biskop deltok på det første økumeniske kirkemøtet i Nikea, og som senere ble biskop av Aleksandria og som skrev den berømte biografien om Hl.Antonios, finner stadig referanser til Jesus i salmer hvor det brukes benevnelser som 'Guds navn' og 'Guds ansikt'. Som for eksempel Salme 99,3:

'De skal prise Ditt store og fryktinngytende navn. Han er hellig'. (Bibelforlaget)

Hl.Athanasios tolker dette som om det navnet det her henvises til er Jesus og at Kristushymnen i Fil 2,10-11 er en implisitt henvisning til nettopp denne salmen.

Mange bibeltolkere og kirkehistorikere mener Fil 2,5-11 er en kristen hymne brukt blant de første kristne i deres gudstjenester, og at apostelen Paulus fletter denne inn i den øvrige teksten han skriver. Av denne grunn har den fått det vakre navnet 'Kristus-hymnen'. I vers 10 og 11 som Anthanasios henviser til heter det:

'for at i Jesu Navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i den himmelske verden, og deres som er på jorden, og deres som er under jorden, og for at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære'.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: