mandag, juni 08, 2015

- Saeed kommer aldri til å fornekte Jesus

Den iransk-amerikanske pastoren, Saeed Abedini, har siden han ble fengslet i september 2012 vært utsatt for intens fysisk og psykisk tortur.

2. juni talte hans kone, Naghman, for den amerikanske utenrikskomiteen, i nok et forsøk på å få amerikanske myndigheter til å legge press på Iran for å få løslatt ektemannen.

Som kjent pågår det forhandlinger mellom USA og vestlige land om Irans atomprogram. I forkant av sluttføringen av disse samtalene har den amerikanske utenrikskomiteen undersøkt muligheten for å få løslatt Saeed Abedini, og tre andre amerikanske statsborgere som sitter fengslet i Iran. Den amerikanske administrasjonen har hatt flere konkrete muligheter til å stille betingelser om at Saeed skulle kunne løslates, men har vist liten vilje til å bruke disse anledningene. Det ser ut til at Saeed Abedini skal ofres i en politisk spill.

La oss be om at så ikke skjer. Naghman Abedini forteller at selv om mannen utsettes for grov tortur, fysisk og psykisk, så har han sagt at han aldri kommer til å fornekte Jesus. Saeed Abedini, som ble arrestert mens han besøkte sin iranske familie, er anklaget for å ha undergravet Irans nasjonale sikkerhet!

Foran utenrikskomiteen vitnet hun om Guds trofasthet, men også om hvor vanskelig det er for familiens barn at far er borte fra dem. La oss fortsette å be for dem og for Saeed og hans kone.

Ingen kommentarer: