søndag, juni 07, 2015

Herrens rop, del 1

Med jevne mellomrom vil jeg publisere artikler her på bloggen, som jeg tror er et spesielt ord fra Herren inn i vår egen samtid.

Wade E. Taylor (bildet) er en slik profetisk røst. 29. februar i 2012 hentet Herren denne sin trofaste tjener hjem. I sin samtid var Wade en anerkjent bibellærer og en bønnens mann. I denne artikkelen, som jeg har oversatt, skriver han om betydningen av virkelig å høre Herrens tale til oss nå. Utgangspunktet er ordene fra profeten Amos 8,11-12:

'Se, dager kommer, sier Herren Gud, da Jeg skal sende hungersnød over landet, ikke hunger etter brød og ikke tørst etter vann, men etter å høre Herrens Ord. De skal flakke omkring fra hav til hav og fra nord til øst. De skal fare fram og tilbake og søke etter Herrens Ord, uten å finne det'.

Mange betrakter dette ordet fra Skriften som en referanse til de siste tider når tjenesten vil oppleve store hindringer. Men - hungersnøden det her refereres til i dette skriftstedet handler ikke om en mangel på 'proklamasjonen' av Ordet. I stedet er det slik at Ordet kan bli hørt fra talerstoler i flere kirker enn noensinne. Det er mange radio- og TV-evangelister. En overflod av kristen litteratur er tilgjengelig, spesielt på Internett.

'Ordets bokstav' vil i økende grad fortsette å være tilgjengelig, men 'ordene fra Herren' vil bli sjeldne på en annen måte. På grunn av den økende knappheten (hungersnød) av 'hjertets lydighet' til det lett tilgjengelige skrevne Ordet, vil det bli en økende hunger etter det levendegjorte, salvede Ordet.

Vi lever i en tid med mangel på dette salvede, overbevisende, brennende 'ordet fra Herren', som har kraft til å forandre liv.

Menigheten i Laodikea i Åp 3,14-17 tenkte om seg selv at 'jeg er rik, har fått overflod og har ikke behov for noe'. I stedet ble 'Herrens ord' talt direkte til deres åndelige tilstand og det ordet avslørte at 'du er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken'. De blir beskrevet av Herren som å være åndelige spedbarn (nakne), fordi Guds ord ikke ble smeltet sammen med dem, og de ville heller ikke søke et aktivt personlig forhold med Ham:

'Fordi du sier: Jeg er rik, har fått overflod og har ikke behov for noe, og ikke vet at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken'. (Åp 3,17)

Deres interesse var bare i de tingene Herren kunne sørge for, ikke i deres fellesskap med den Ene (Jesus), som gir alle disse tingene. Derfor får de denne korreksen:

'så råder Jeg deg til å kjøpe gull av Meg, gull renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær, så du kan være påkledt, så din nakenhets skam ikke skal bli avslørt, og øyensalve til å salve øynene dine med, så du kan se'. (Åp 3,18)

(fortsettes)

Ingen kommentarer: