tirsdag, juni 09, 2015

Et sterkt vitnesbyrd om broder Yun's bønneliv

I går var jeg så heldig at jeg fikk lytte til vitnesbyrdet fra en kinesisk kvinne som hadde et sterkt ønske, og det var å få møte broder Yun, eller Den himmelske mannen (bildet). Hun ønsket så inderlig å få stille ham noen spørsmål, som hun bar på.

På forunderlig vis la det seg slik til rette at de to møtte hverandre, og broder Yun inviterte den unge kvinnen til å komme med til et rom hvor det var samlet en rekke kinesere. Alle sammen lå de på kne i inderlig bønn til Gud.

Det var ikke bare det at de ba - de kjempet med Gud i bønn. Den unge kinesiske kvinnen ble liggende på kne ved siden av broder Yun, og hørte på hvordan han øste ut sitt hjerte for Herren og stred i bønn.

'Plutselig', forteller hun 'ble himmelen åpnet for meg og jeg befant meg i himmelens tronsal. Rundt meg lå det kinesere på kne, sammen med broder Yun, han befant seg et stykke fra henne. Både broder Yun og de andre kineserne var i ført spesielle kinesiske klær, de var kledd for strid. Og hun hørte en røst som sa at broder Yun hadde fått autoritet over nasjonene.

Etter denne bønnestunden kom hun til seg selv igjen. Det var litt tid før møtet hvor Yun skulle tale skulle begynne, så hun benyttet anledningen til å spørre noen av disse bedende kineserne hvordan de turde å reise til Nord-Korea, for å forkynne evangeliet, med risikoen for å bli tatt og henrettet.

De fortalte henne at før de gjorde noe som helst tok seg av den åndelige verden først. Før de vitnet, og mens de vitnet, ba de Gud om visdom, slik at Gud skulle lede dem steg for steg, og de ville kjempe et slag i den åndelige verden ferdig, og dermed se resultater i det synlige.

Kvinnen var vitne til at flere hundre mennesker ble så berørt av det broder Yun talte om, at de brast i gråt og omvendte seg fra sine synder, på møtet som fulgte dette bønnemøtet. Kvinnen var overbevist om at dette var et resultat av det disse kineserne hadde snakket med henne om.

Skal et slag bli vunnet i det synlige, må det først være ferdigkjempet i det usynlig.

Det var underlig dette, at jeg skulle få høre dette vitnesbyrdet i går, fordi jeg over flere dager nå har vært opptatt av ordene fra Ef 6,12:

'For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige hærskarer i himmelrommet'.

Jeg skal komme tilbake med noen tanker om dette senere her på bloggen. Nå ville jeg bare fortelle om broder Yun og om denne kvinnen som fikk et lite glimt av denne mannens og hans medarbeideres bønneliv. Her har jeg veldig mye å lære.

Ingen kommentarer: