mandag, juni 15, 2015

Gi meg mer av Jesus - og gjør Han stor for meg

I den siste tiden har jeg bedt om en ting: at Den Hellige Ånd må gjøre Jesus stor for meg!  Det er Den Hellige Ånds fremste oppgave, og i Treenighetstiden - som vi nå er inne i - er dette en helt naturlig bønn å be.

Den svenske hellighetsforkynneren, Emil Gustafson - hvis bibelundervisning har betydd så mye for meg - har skrevet følgende:

'Åndens oppgave er å vinne våre hjerter for Jesus'.

Og kong David ber i sin store botssalme: 'Forny en stadig ånd inne i meg. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn! Ta ikke din Hellige Ånd fra meg. Gi meg igjen din frelses fryd, og hold meg oppe med en villig ånd'. (Salme 51,12-14)

Det har så lett for å bli så mange ord - og bare ord. Jeg ber om at Jesus må bli enda virkeligere for meg. At troen ikke bare handler om ord - de rette ordene, den rette teologien - men om personen Jesus!

Jeg har undret meg mye over noe Matta El-Meskeen (bildet), eller Matteus den fattige - den store fornyeren av det monastiske livet i den koptiske kirken - har skrevet, etter at han hadde tilbrakt hele netter i bønn:

'Bønn ble min mat og min drikke, 
mine klær og mine våpen,
enten ved nattetid eller ved dag'.

Ingen kan si noe slikt uten at de har gjort seg slike erfaringer, uten at det er blitt kroppsliggjort i deres liv' Gud, skap i meg en slik lengsel at jeg også kan si det samme!

Ambrosios av Milano (334-397) har sagt dette:

Hvis du vil lege dine sår, er Han legen.
Hvis du brenner av feber, er Han lindringen.
Hvis du behøver hjelp, er Han kraften.
Hvis du frykter døden, er Han livet.
Hvis du frykter fra mørket, er Han lyset.
Hvis du sulter, er Han føden.

Karmelittnonnen Eva-Maria, har skrevet:

Ditt nærvær er en stille susen inne i meg - så enkel og total.
I mørke og lys,
i uutforskende djup
er Du min eneste sammenheng.
Uten Deg finnes ingen eksistens.
Du er selvklarheten midt i alt.
Om jeg søker Deg
er Du allerede her,
og før jeg mister Deg
har Du igjen funnet meg.
Du er den eneste som er.
Du er mer enn alt.
Du døder det som ikke har liv.
Hos Deg er ingenting bortenfor
ingenting utenfor
ingenting mer.
Du er fylden av alt
og begynner stadig på nytt
i Din evighet
der jeg er blitt født'.

Ingen kommentarer: