torsdag, juni 11, 2015

Dave Hunt - på Ordets klippegrunn - en apologet for vår tid

I en lengre periode nå har jeg hatt gleden av å lytte til apologeten David Hunt (bildet), som døde 87 år gammel i 2013. Han ledet i mange år organisasjonen 'The Berean Call' (Kallet fra Berøa), hvor han med Bibelen som autoritet, gransket de ulike strømninger og lærdomsvær som vår tid er så full av.

En sterk forsvarer av Reformasjonen, men ikke ukritisk til den. Blant annet har han tatt et solid, kraftig og berettiget oppgjør med calvinismen. For meg personlig har det vært til stor hjelp i møte med vår tids nykalvinisme. Sjelden har jeg møtt en slik hardhet mot andre kristne enn fra deres side, og ei heller mer splittende gruppering en hva disse representerer. Derfor er det nyttig og lærerikt å se undervisningen til Dave Hunt, som ligger ute på You Tube. Jeg legger ved en link til denne, slik at de som er interessert kan se disse videoopptakene.

Men det har også vært nyttig å se hans grundige gjennomgang av Den romersk-katolske kirkes lære. Etter å lyttet til Dave Hunt's solide bibelkunnskap, kombinert med hans kunnskap i historie, og særdeleshet i kirkehistorie, og hans saklige fremstilling, blir man ikke mindre overbevist evangelisk kristen etterpå. Det er viktig å kjenne til kirkehistorien for å forstå vår egen samtid. Selv om klimaet mellom kristne fra ulike kirkesamfunn er blitt bedre med årene, er det også viktig å ta høyde for at Den romersk-katolske kirke ikke har endret sitt læregrunnlag - og kommer heller aldri til å gjøre det.

Dave Hunt er fremdeles en stemme å lytte til, ikke minst på grunn av hans klippefaste tro på Bibelen som Guds autoritative ord for liv og lære. Det skinner igjennom i alt han har skrevet, og talt. Han er en tydelig kreasjonist - det vil si at han tror at Bibelens skapelsesberetning er sann. Så tok han da også frimodig oppgjør med teologisk liberalisme, og var en tydelig forsvarer av det bibelske ekteskapet.

Det er ikke mange som Dave Hunt. Hans stemme savnes. Men det er et håp om at Gud reiser opp andre av samme kaliber som han. Chuck Smith, grunnleggeren av Calvary Chapel-bevegelsen, kalte ham med rette 'en profet for vår tid'. Måtte Gud reise opp mange slike profetiske røster i vår tid.

Og vi bør alle følge det rådet som Dave Hunt gav, og som ble navnet på hans arbeid: Gjør som de kristne i Berøa!

'Men disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot Ordet med all godvilje, og gransket daglig i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt'. (Apg 17,11)

Her er linken til undervisningen om calvinismen:

https://www.youtube.com/watch?v=ZL5kZzA0yys

Den har tittelen: What Love Is This? Calvinism's Misrepresentation of God'.

Her er hans nå etter hvert klassiske video om Den romersk-katolske kirke:

https://www.youtube.com/watch?v=oUFhGQ4Do9s

1 kommentar:

Anonym sa...

"Selv om klimaet mellom kristne fra ulike kirkesamfunn er blitt bedre med årene, er det også viktig å ta høyde for at Den romersk-katolske kirke ikke har endret sitt læregrunnlag - og kommer heller aldri til å gjøre det." står det her.

Noe av styrken til den katolske kirke er jo nettopp at den ikke endrer sitt læregrunnlag, selv om all andre gjør det. Kirken skal bevare og gi videre læren til neste generasjon, slik den har gjort helt fra apostlene.