mandag, juni 15, 2015

Kinesiske myndigheter nekter studenter å delta i husmenighet

I den siste eskalerende forfølgelsen av kristne mot husmenighetene i Kina dette året, har myndighetene i den sørvestlige Yunnan-provinsen gitt ordre om at 20 college-studenter som er medlemmer av en husmenighet, må slutte å møte hverandre og at husmenigheten gir opplysninger om studentene til myndighetene.

Gudstjenesten som ble holdt 31. mai ble forstyrret av åtte representanter for kinesiske myndigheter, som tok seg inn i huset. De gav beskjed om at gudstjenesten øyeblikkelig måtte stanse. Pastoren for denne husmenigheten, Zhu Hewen, fortsette likevel med å lede gudstjenesten, holde sin preken og menigheten var i bønn til hele gudstjenesten var over!

Representanter for Byrået for religiøse anliggender, som var blant øvrighetspersonene som var til stede, ga da pastor Zhu beskjed om at han morgenen etter måtte levere en liste med navn på alle som hadde deltatt på gudstjenesten. Han møtte opp dagen etter, men gav ikke myndighetene noen slik navneliste. Han fikk da beskjed om at han drev en illegal virksomhet, siden denne husmenigheten ikke er registrert av myndighetene.

Det er China Aid som melder dette. Hva som skjer videre i denne saken vites ikke på nåværende tidspunkt. La oss be!

Ingen kommentarer: