tirsdag, juni 16, 2015

Kan du hjelpe oss?

Setter du pris på nyhetsoppdateringene på bloggen, og bakgrunnsinformasjonen du kan bruke til å be konkret og målrettet for ulike bønnebehov?

Kunne du tenke deg å hjelpe oss til å nå videre ut?

Vi må gjøre noen nødvendige investeringer for fremtiden i noe teknisk utstyr, som vil gjøre det mulig å nå ut videre med viktig bønneinformasjon og som vil gjøre arbeidet med bønneseminarene lettere. Vi har også noen utfordringer med hensyn til reiser som ikke dekkes av de som inviterer oss. Drivstoffutgiftene og vedlikeholdsutgiftene er store, og de dekkes helt og holdent av egen kasse. Skal vi ta del i komitemøter og strategimøter for konferanser, samtaler med ledere og holde kontakt med nasjonal- og internasjonal bønnetjeneste, må alt dette dekkes via det vi får inn i gaver. Våre egne ressurser er svært begrensede, etter at vi har dekket våre egne bo- og oppholdsutgifter. Akkurat nå er arbeidet inne i en krise. Blant annet ser det ut til at vi må avlyse deltagelsen i et viktig møte i Sverige.

Bønnearbeidet utvides også til å gjelde andre land. Derfor er vi avhengige av at noen har tro på det vi gjør, og kunne tenke seg å støtte oss. Enten ved en sommergave, eller gi et månedlig beløp.

Du kan støtte oss ved å bruke bankgiro: 1604.04.04345 White Fields Mission.

Ingen kommentarer: