mandag, juni 29, 2015

Baptistene avlyser dialogmøtene om homofili

De tillyste dialogmøtene i Det Norske Baptistsamfunn vedrørende homofili-spørsmålet er avlyst.

Det har Hovedstyret i Det Norske Baptistsamfunn avgjort på sitt møte 25. juni. Bakgrunnen for dette vedtaket er at det har kommet reaksjoner fra flere menigheter som ikke ønsker å delta i disse dialogmøtene. Premissene for disse dialogmøtene - at de skulle reflektere et tverrsnitt av Baptistsamfunnet - kan dermed være vanskelig å realisere.

Hovedstyret har nå bedt et utvidet Baptistenes teologiske samtaleforum om å arbeide med tematikken, og som det heter i en melding til alle landets baptistmenigheter - 'og hvordan vi på en god måte kan snakke sammen om dette vanskelige tema'.

Ingen kommentarer: