søndag, juni 07, 2015

Dømt til enda et år i fengsel - og 74 piskeslag

Den iranske pastoren, Farshid Fathi (bildet), som har tilbrakt seks år i fengsel for sin tro, har fått avvist sin anke mot ytterligere et års fengsel og 74 piskeslag. Han ble tillagt tilleggsstraffen fordi fangevokterne skal ha funnet to liter alkohol på cella hans. Fathi, som er avholdsmann, har nektet for at dette skulle være hans flasker. Flaskene er opplagt plantet der av vaktene selv, for å ha et påskudd om å holde ham fortsatt fengslet. Nå får han i tillegg til enda et år i fengsel, 74 piskeslag.

Det hele viser hvor korrupt de iranske myndighetene er. Ingen stiller spørsmål om hvordan Fathi, som sitter i høyrisikofengsel, i det hele tatt skulle klare å få smuglet inn flaskene.

Pastor Fathi har sonet seks år i fengsel, så langt. For tiden soner han i Rajaei-Shahr fengselet. Omlag 60 andre iranere ble arrestert samtidig som han, når politiet slo til mot en husmenighet i Tehran. De fleste av disse er sluppet fri.

La oss huske ham i våre forbønner, og alle de andre fengslede iranske pastorene.

Ingen kommentarer: