tirsdag, juni 02, 2015

Watchman Nee's siste tale til sine medarbeidere, del 2

Her er andre og siste del av artikkelen som omhandler Watchman Nee's (bildet) siste tale til sine medarbeidere:

Menighetens historie viser at Gud har reist opp en rekke forkynnere av Ordet. Denne gangen synes det som om jeg har gjort en dum ting, for jeg har fortalt om min tjeneste. Jeg har gitt dere meg selv like så vel som min undervisning. Jeg er av den oppfatning at i disse siste timer vil Herren bli uttrykt gjennom dere. Når dere vender hjem, vet dere på den ene side hva broderlig kjærlighet er, og på den andre siden hva autoritet er. Kravene dere vil møte vil være store, kanskje de største krav dere noensinne vil møte. Med mindre dere legger alt på alteret, vil dere aldri klare det. Ved Guds nåde vil dere være i stand til å kunne si: 'Jeg er villig'.

I menighetens 2000 årige historie, kalles vi i dag spesielt for en total overgivelse. Når dere nå vender hjem, husk hvem det er dere har lært det av. Hvorvidt Herren vil ha en vei eller ikke avhenger helt av hvordan dere oppfører dere. Vær ikke stolte, vær flittige. Kunnskapens vei er ineffektiv. Lær hvordan dere skal elske. Når du elsker Gud overskrider du alle ting. Lær hvordan du skal preke Kristus. Nevn ikke Kuling. Etter at vi nå går hvert til vårt, vil hver av våre veier være i Guds hender. Han vil bevare oss.

Endelig, ved siden av basistingene for troende, evangeliets ånd, prinsippene ved autoritet, og annen undervisning, nevn ikke noe annet. Del med de som er mottagelige. Min følelse er at veien som ligger framfor oss er mørk, men at den ikke skulle by på noen problemer for de som er hengitt. Herren er Herre over alt. La oss lære oss til å stole på Ham. La oss ha tillit så vel som kjærlighet. Gud er full av nåde og herlighet. Vi fryder oss over å klatre opp til Ham og tjene Ham. Vær ikke redd eller bekymret. Selv om vi bare er støv, mottar vi likevel nåde til bli gitt den tillit det er å bli delaktige i denne herlige tjenesten. La oss takke Gud.

I det Han kaller oss til å tjene, gir også Gud oss den største herligheten. Det er ingen nåde som er større enn denne. Amen.

(Oversatt fra Gleanings in the Fields of Boaz by Watchman Nee. Christian Felllowship Publishers 1987. Copyright for den norske oversettelsen: Bjørn Olav Hansen)

Ingen kommentarer: