onsdag, juni 17, 2015

Den som flykter unna prøvelsene flykter fra det gode

Den som har bedt Gud om noe og Han drøyer med å bønnhøre deg, bli da ikke bedrevet.Du er ikke visere enn Gud. Dette skjer enten fordi du er uverdig å få det du ber om eller fordi ditt hjertes veier ikke leder i samme retning som din bønn, men i motsatt retning, eller også fordi du ennå ikke har nådd det punkt der du kan ta imot den nåde du ber om. Vi bør ikke begjære før tiden det vi ikke er modne til å ta imot. For alt man får for lett, kan like lett gå tapt.

Tørst etter Kristus slik at Han skal fylle ditt hjerte med kjærlighet. Lukk dine øyne for denne verdens fristelser for at Gud kan la sin fred råde i ditt hjerte. 

Isak syreren 600 tallet

Ingen kommentarer: