søndag, juni 28, 2015

Hvordan ba den tidlige kirken Salmene? Del 2

I denne artikkelserien ser vi nærmere på hvordan den tidlige kirken ba salmene i Salmenes bok, og konkluderte i første del at de ba salmene kristologisk. Som eksempel nevnte jeg Hl.Athanasios av Aleksandria.

Og jeg fortetter å bruke ham som eksempel.

Salme 4,7: 'Herre, løft Ditt ansikts lys over oss' forstår han dette ansikt som Kristus, for som han sier: 'Kristus er verdens lys'.

Videre, lik mange av de andre kirkefedrene som kommenterer Salmene, knytter hl.Athanasios sammen korte bønnerop om hjelp - slike som: 'se i nåde til meg', 'frels'. befri meg', til personen Kristus. Enten blir disse bønnene sett på som bønner som bes av salmisten i det han er en slags talerør for Kristus - hvor bønnene er en profeti er et forbilde på det som skal komme - eller de blir sett på som rettet direkte til Kristus selv som en mellommann mellom Gud, Faderen.

For eksempel ser han Salme 16,1 og Salme 22 som et forbilde for påsken og Kristi lidelseshistorie. Ordene: 'Bevar meg, Gud, for jeg tar min tilflukt til Deg', konstituerer bønnen Kristus retter mot sin Far. Her hevder hl.Athanasios at Kristus ber på vegne av menneskeheten, som mellommannen som går i forbønn for oss.

Et annet eksempel er Salme 54,3: 'Gud, frels meg ved Ditt navn, og frikjenn meg ved Din makt', hvor han legger trykket på 'frikjenn meg ved Din makt', handler om Kristi makt til å tilgi synd. Hl.Athanasios ser på salmisten i dette tilfellet som en som påkaller Kristus, som et instrument for frelse og rettferdighet.

(forsettes)

Ingen kommentarer: