onsdag, juni 10, 2015

Regjeringen vil sende eritreere tilbake til diktatur og den visse død

Mens FN slår fast at de mange bruddene på menneskerettigheter i Eritrea kan være 'forbrytelser mot menneskeheten', den mest alvorlige anklagen av alle for et land, så 'håper' statssekretær Jøran B. Kallmyr (FrP) ' at det ikke er så ille'!

Det er utrolig hvor blåøyd (!) denne statssekretæren og denne regjeringen er. Bevisene på menneskerettighetsbruddene i Eritrea er overveldende. Vi snakker om tortur, sexslaveri, tvangsarbeid og massedrap. Fanger - mange av dem kristne - sitter fengslet i containere, som i stekende sol blir uutholdelige å oppholde seg i. Det er ikke for ingenting at diktaturstaten Eritrea har fått tilnavnet 'Afrikas Nord-Korea'. Og til dette landet vil Kallmyr sende eritreerne i Norge tilbake til.

FN er krystallklare: 'Vi ser sjelden menneskerettighetsbrudd i et slikt omfang som det vi ser i Eritrea i dag', sier FN's spesialrapportør til Eritrea, Sheila B. Keetharuh.

Men Kallmyr, som har vært i Eritrea, tar bare rapporten fra FN 'til etterretning'.

Amnesty slår fast at det finnes minst 10.000 politiske fanger i Eritrea. Stefanus-alliansen mener at så mang som 2.000-3.000 kristne sitter fengslet for sin tro i denne diktaturstaten. Det er i første rekke evangeliske kristne som blir forfulgt. Både den ortodokse så vel som den lutherske kirken har legal status i landet, men også lutheranere blir forfulgt for sin tro.

I følge et oppslag i Dagbladet i dag mener statssekretær Kallmyr at 'europeisk asylpolitikk har skylda for at eritreerne flykter fra landet' .

'Det at man gir opphold til så mange eritreiske asylsøkere fører til at de reiser', sier han til Dagbladet og mener at en av årsakene til at de kommer handler om 'økonomisk sikkerhet'.

Det får tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, og nåværende leder for Oslosenteret for fred- og menneskerettigheter, til å reagere kraftig:

'Jeg er sjokkert over disse uttalelsene. Kallmyr snur saken helt på hodet når han sier at Eritrea har mistet store deler av ungdomsbefolkningen sin på grunn av europeisk asylpolitikk, sier Bondevik til Dagbladet.

- Grunnen til at ungdom flykter fra Eritrea er at det er et av verdens verste diktatur. De som flykter ut av landet gjør det i desperasjon, og de løper en veldig stor risiko om de blir returnert. Dette er grunnen til at europeiske land tar imot flyktninger fra landet, sier han.

Oslosenteret for fred- og menneskerettigheter har tidligere utgitt en fyldig rapport om de sjokkerende bruddene på menneskerettighetene i Eritrea.

Ingen kommentarer: