torsdag, oktober 20, 2022

Den neste generasjonen og mysteriet om de 144.000 beseglede


Det siste halvannet året har jeg vært spesielt opptatt av 'den neste generasjonen'. I første rekke 'den neste generasjonen' forbedere. Derfor er jeg så opptatt av å gi videre det min generasjon har lært om bønn videre til andre. Bønnebevegelsen opplever et tidsskifte, hvor stadig flere ungdommer 'kommer på banen' og i enkelte tilfeller 'overtar' for den generasjonen jeg tilhører. Da sier jeg bare: 'Mer Herre!'

Så har jeg den senere tiden blitt opptatt av at Johannes i sine syner så en ny generasjon jøder reist opp av Herren under det kommende antikristelige regimet.Den ber jeg fram. Den profetiske seeren Johannes omtaler dem to ganger i Åpenbaringen, i kapittel syv og fjorten. Flere har gjennom tiden spekulert på hvem disse 144.000 er, men det trenger vi ikke lure på, for Skriften har allerede svart på det! "Det var hundre og førtiffire tusen av alle Israels barns stammer", og så nevnes Israels barns stammer ved navn, jfr Åp 7,4-9. Og de nevnes som en særskilt gruppe, for i neste verset nevner Johannes den store skaren som ingen kan telle fra alle verdens nasjoner som er blitt frelst. Så de 144.000 er jøder, uten tvil. De representerer en endetidsgenerasjon som Gud vil reise opp i nær fremtid!

Gud er så lidenskapelig opptatt av unge mennesker at han i endetiden vil besegle 144 000 rene unge troende fra den siste generasjonen som spesielle vitner for ham: «Da så jeg, og se, Lammet sto på Sions berg, og med ham var 44.000 som hadde sitt navn og sin Fars navn skrevet på sine panner.» (Åpenbaringen 14:1)

Når mørket stiger opp og nærmer seg endetiden, hvor mye lenger har vi? Kanskje 50 generasjoner til, men kanskje bare 50 år ... kanskje enda mindre. Denne neste generasjonen er nøkkelen, og det er derfor Satan ønsker dem så gjerne. Likevel vil Gud ha dem mer og har planer om å reise dem opp for å oppfylle deres skjebne.

Dette er en generasjon jøder som går 'all in for Jesus': "Det er de som ikke har gjort seg urene med kvinner, for de er som jomfruer. Det er de som følger Lammet hvor det går. De er kjøpt fra menneskene til en førstegrøde for Gud og Lammet. I deres munn er det ikke funnet noen løgn. De er uten lyte." (Åp 14,4-5)

De 144.000 beseglede, med Guds navn på sine panner er vitner, og djevelen hater dem. Derfor er Den onde ute etter den, og vår oppgave er å be for denne nye generasjonen før den fremstår.

Ingen kommentarer: