søndag, oktober 16, 2022

Løvhyttefestens profetiske betydning


Ved solens nedgang i dag avsluttes Løyhyttefesten for i år. Denne festdagen i den jødiske kalenderen har også et fremtidig profetisk løfte over seg, Profeten Sakarja uttrykker dette slik: "Alle de som blir tiilbake av alle de hedningefolkene som angrep Jerusalem, skal år etter år dra opp for å tilbe Kongen, Herren, hærskarenes Gud, og for å delta i løvhttefesten." (Sak 14,16) Sakarja profeterer om et kommende 1000 års rike. Selv har jeg hatt gleden av å feire Løvhyttefesten to ganger i Jerusalem sammen med familien, og jeg kommer aldri til å glemme det. Om ikke før, blir det en ny anledning når 1000-års riket blir en realitet.

Her følger en artikkel om Løvhyttefesten fra Chosen People Ministries som jeg har oversatt til norsk. Artikkelen viser hvordan Løvhyttefesten også er koblet til hedningefolkene. 

"Guds omsorg for hedningene er tydelig i de talmudiske skriftene om Sukkot. I jødiske kilder ble Israels rolle i verdensforløsningen antatt å være et hovedtema for løvhyttefesten. Rabbinerne foreslår at de sytti oksene som ble ofret på den siste dagen av festen tilsvarer de sytti nasjonene i verden, og derfor ofret nasjonen Israel på Sukkot på vegne av hedningene.

Dette gjentas i Midrash:

"På løvhyttehøytiden ofrer vi sytti okser (som soning) for de sytti nasjonene, og vi ber om at det skal komme regn for dem" (Midrasj Salmene 109:4)

Israel blir her sett på som en nasjon av forbedere for hedningenes synder. Dette universelle temaet er også gjengitt i den senere og mer mystiske litteraturen om Kaballah, og Zohar også.

Den tradisjonelle bibellesningen på den andre dagen i Sukkot er hentet fra det fjortende kapittelet i Sakarjas bok. En ekstra del lest på Sukkot snakker om krigen mellom Gog og Magog (Esekiel 38:13-39:16). Dette virker inkongruent – ​​hvilket tematisk forhold kan denne skriftdelen ha med løvhyttefesten? Selv om det kanskje ikke er åpenbart for den tilfeldige leser, er den røde tråden som forener disse to passasjene Guds universelle omsorg for nasjonenes forløsning.

I Sakarja 14 er dommen over opprørske nasjoner fremstilt som at Gud holder tilbake livgivende regn fra de nasjonene som er ulydige og som ikke kommer til Jerusalem for å tilbe den messianske kongen og feire tabernaklene.

Merkelig nok er dommen i Esekiel 38 over fiendtlige nasjoner også beskrevet som regn – ettersom dommen regner «hagl, ild og svovel».

Herren erklærte: «Jeg vil opphøye Meg selv, hellige Meg selv og gjøre Meg kjent for mange nasjoners øyne; og de skal kjenne at jeg er Herren» (Esekiel 38:23).

Enten i velsignelse eller dom, har Gud til hensikt å vise nasjonene at han er Herren."

Så langt Chosen People Ministries. Vi skal nå se nærmere på Løvhyttefestens profetiske betydning!

Sukkot (løvhyttefesten) åpenbarer Guds plan for forløsning gjennom Messias (Jesus) for hele menneskeheten. Sukkot varer i syv dager med en ekstra dag med feiring, kjent som Shemini Atzeret (den åtte dagen er et evighetsbilde). Etter den høytidelige sammenkomsten under Yom Kippur, bringer Sukkot en tid med fest, jubel og feiring.

Historisk sett, under Sukkot, minnes Israel de 40 årene med å vandre i villmarken. Under Sukkot bruker vi denne tiden til å huske at den samme Gud som ledet Israel gjennom ørkenen til det lovede land – fortsatt leder oss – og til slutt vil lede oss til gjennombrudd og seier i dette livet og gjennom all evighet.

Ordet 'Sukkah' betyr bod eller tabernakel. Det er her vi får begrepet løvhyttefest fra. De av oss som observerer løvhyttefesten bygger og dekorerer ofte en messe utendørs kalt en Sukkah.

Sukkot har en betydelig profetisk betydning som den siste av høstens bibelske fester.

Sukkot blir også referert til som høytiden for "innsamlingen" fordi det er bildet av den ENDELIG FORLØSNING, når Messias KOMMER TILBAKE, FORSONER alle ting tilbake til Gud, og vil REGJERE over Faderens skapelse på jorden.

I lignelsen om de ti jomfruer forteller Jesus en historie om noen brudepiker som er valgt ut for å delta i et bryllup. Men mens brudgommen lot vente på seg, sovnet brudepikene. Da brudgommen kom, var det bare noen få som hadde klargjort lampene sine til å gå ut og møte brudgommen. I dag, la oss forberede våre hjerter for vår Herre og frelser Messias komme. La oss vente på ham med forventning av hele vårt hjerte.

Løvhyttefesten er også et profetisk forbilde på det kommende Lammets bryllupsmåltid: "Og han sier til meg: Skriv! Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid! Han sier til meg: Dette er Guds sanne ord." (Åp 19,9)

Sukkot er parallell med en jødisk bryllupsfest. Et jødisk bryllup varer i syv dager og er fylt med fest og jubel. Ekteskapet finner sted under en Chupah, en paviljong.


Dermed kan Sukkah tolkes som at Chupah og den syv dager lange overholdelsen av Sukkot kan lignes med Lammets bryllupsmåltid hvor brudgommen Yeshua blir sammen med Sin brud (den rettferdige)! For en enestående parallell. (Åpenbaringen 19:9)

Ingen kommentarer: