mandag, oktober 03, 2022

Guds barns frihet


Vi er fryktsomme mennesker. Vi er redde for konflikt, krig, en usikker fremtid, sykdom og mest av alt døden. Denne frykten tar fra oss friheten og gir samfunnet vårt makt til å manipulere oss med trusler og løfter. Når vi kan nå utover vår frykt til Han som elsker oss med en kjærlighet som var der før vi ble født og vil være der etter at vi dør, da vil ikke undertrykkelse, forfølgelse og til og med døden kunne ta vår frihet. Når vi først har kommet til den djupe indre kunnskapen – en kunnskap som handlerr mer om hjertet enn om sinnet – at vi er født av kjærlighet og vil dø inn i kjærlighet, at hver del av vårt vesen er djupt forankret i kjærlighet, og at denne kjærligheten er vår sanne Far og Mor, så mister alle former for ondskap, sykdom og død sin endelige makt over oss og blir smertefulle, men håpefulle påminnelser om vår sanne guddommelige barndom. 

                                                                                                                                                       Apostelen Paulus uttrykte denne opplevelsen av Guds barns fullstendige frihet da han skrev: «Jeg er sikker på dette: verken død eller liv, verken engler eller fyrstedømmer, ingenting som allerede eksisterer og ingenting som skal komme, eller noen makt. , verken høyden eller dypet, eller noe skapt som helst, vil kunne komme mellom oss og Guds kjærlighet, kjent for oss i Kristus Jesus» (Rom 8:38–39).

- Henri Nouwen/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: