lørdag, oktober 29, 2022

Sverige: Bønnebevegelser sto side ved side og ba om tilgivelse


Det skjedde noe bemerkelsesverdig i Sverige forrige helg. Det var et skifte i den åndelige atmosfæren over vårt naboland. Mens bønnebevegelser splittes på grunn av stridigheter i Norge, skjer det motsatte i Sverige. Det hele fant sted for ganske nøyaktig en uke siden i dag, i Life Arena i Uppsala, i forbindelse med bønnekonferansen "Tilsammans för Sverige" der en hel rekke ulike bønnebevegelser kom sammen for et døgn av forsoning og bønn. Samlingene var preget av ydmykhet og tårer, men også spontan glede og varmt fellesskap.

I følge den kristne avisen Världen idag hadde over 600 mennesker møtt opp fredag ​​kveld og lørdag vokste antallet enda mer. Verten og initiativtakeren til konferansen, Johnny Foglander (bildet), gjengav ord fra det historiske Uppsalamøtet i 1593 hvor det ble stadfestet at Sverige må hvile på troskap mot Guds ord.

– La oss tro at noe vil bli bekreftet her i løpet av disse dagene, at noe vil bli forløst i åndeverdenen denne helgen, sa Foglander og understreket at Sverige er en nasjon i stor nød, sosialt og åndelig.

Han mente at Sveriges problemer i stor grad skyldes at den kristne menighet ikke tar sitt ansvar. Han inkluderte seg selv og de svenske bønnebevegelsene samlet til denne anledningen.

– Vi er her for å be om tilgivelse, forklarte Johnny Foglander.

– Jeg har bedt til Gud om at tronen skal få være toneangivende i nasjonen, fortsatte Magnus Axelsson mens han sammen med kona Therese og band tok hele salen med seg i en lovsangsstund foran Guds trone.

«Vårt land skal bli hellig jord» ble det sunget hengivent fra første stolerad til siste rad på hallens små tribuner.

Jonas Adolfsson fra Världen idag skriver:

Det lå et høytidelig alvor i luften, og da Anders Gerdmar trådte frem, var tonen skarp:

– Herren har en greie med oss, for vi lager religion ut av tidene da vi kunne ha møtt ham, sa Gerdmar, og understreket at Guds folk trenger å kvitte seg med religiøse væremåter og tomme aktiviteter og i stedet bare søke Jesus for den han er. .

Patrik Sandberg fra Sverigebönen tok deretter over og ledet hele idrettshallen i en bønn på vegne av Sverige og den kristne kirke. Hele idrettshallen knelte sammen.

«Vi har syndet mot deg. Alle bønnebevegelser har gått sine egne veier og ikke samarbeidet og bygget relasjoner», ba Sandberg og salen ba i kor etter ham i bønn etter bønn.

Lars Enarsson fra bønnenettverket Norden 7:14 talte med et knust hjerte om sann gudsfrykt og sann ydmykhet.

– Baktalelse river ned Guds verk, understreket Enarsson. Lær oss å gå ydmykhetens vei i dette landet slik at du kan besøke oss igjen, ba han.

Fredric Crona fra 'Pinsebønn' hadde fått et ord om Åndens enhet og vitnet om den sterke kjærligheten som hadde vokst frem mellom lederne i de ulike bønnenettverkene på ledersamlingene som gikk forut for helgens store bønnekonferanse.

Etter fredagens korte inspirasjons- og orienteringstale ble lørdagen helt viet bønn med start klokken 10.00. Hvert nytt kvartal ble scenen tatt av nye bønneledere fra et av de totalt ni bønnenettverkene som valgte å bli med på konferansen.

Bønnen om et åndelig gjennombrudd i landet var et av de sentrale bønnepunktene.

Entusiasmen var stor og da en ny bønneleder skulle tre frem, ble en gruppe ungdommer – som hadde dannet sin egen bønnering på gulvet i idrettshallen – hørt fortsette å rope ut sin bønn og lengsel for Gud.

En mor med en baby i armene gikk til scenekanten og trakk alles oppmerksomhet til de andektig bedende ungdommene.

– Tenk om min generasjon hadde hatt den gløden, sa kvinnen som visstnok siktet til en generasjon født på 80-tallet og et stykke inn på 1990-tallet.

– Men det fantes ingen åndelige fedre og mødre, la hun til med stor smerte i stemmen.

– Men jeg tilgir deg, sier Herren, fortsatte kvinnen og begynte å profetere.

– Herren spør oss: Er du villig til å betale prisen, er du villig til å ta deg av et nyfødt åndelig barn?

Johnny Foglander fulgte raskt opp med en oppfordring til alle ledere på plass:

– Som ledere må vi be om tilgivelse for denne generasjonen. Tilgi forsamlingen, tilgi vår likegyldighet og mangel på overgivelse til å være de fedre og mødre.

Da Världen idag beveget seg rundt i hallen, møtte vi unge David Lahall fra Flen. Han uttrykte sin takknemlighet for denne konferansen for forsoning og bønn.

– Det er dette som vil bringe vekkelse, fastslo Lahall, som mente at konferansen er et utgangspunkt for noe viktig i landet.

Mens vi snakket med Flen-karen, hadde en ny bønneleder, Sven Almkvist fra Sigtunabönen, gått frem og utfordret kristne menn til å stå frem og ta ansvar, i familie, menighet og nasjon. Alle mennene i rommet ble bedt om å stille seg opp langs veggene i idrettshallen og legge hendene mot veggen. Dette som en overgivelse til å være Guds menn i denne tiden.

– Mennene skal være en beskyttende mur for landet, fastslo Sven Almkvist i bråket av sterke bønner.

Så fortsatte bønnelederne å avlaste hverandre med nye presserende innspill og bønneemner til sent på ettermiddagen.

– Det som skjer i dag er historisk, sa Elizabeth Lindau, en annen takknemlig deltaker som Världen i dag møtte i bønnmengden og som hadde reist hit fra Bromölla i Skåne.

Lørdagskvelden ble avsluttet med preken av Johnny Foglander hvor han trakk fram årsaker til at vi hadde et klima der vi som menigheter så lett fordømte og mistenkte når Ånden kom på en ny måte. Å forsone seg med dette og innta en tone av tilgivelse, forsoning og enhet var også et hovedmål for denne konferansen.

Ingen kommentarer: