mandag, oktober 10, 2022

Hva bønn er


 "Bønnen", sier Evagrios av Pontos (346-399), "er en samtale mellom ånden og Gud. Søk derfor den tilstand som ånden trenger for å kunne strekke seg mot sin Herre uten å se seg tilbake og samtal med Ham uten mellommenn."

Evagrios er en av Kristusmystikernes fremste skikkelser. Han ble født i Ibora ved Svartehavskysten (Pontos), og gikk i åndelig veiledning hos de kapadokiske fedrene, særlig hos Basileios, men kanskje særlig hos Gregorios av Nazianzos.

Ingen kommentarer: