lørdag, oktober 22, 2022

Vær våkne og årvåkne!


 Hellige,

Vær bedende, våkne og tilkoblet!

Vaktmenn: ikke forlat posisjonen din på muren!

Portvakter: bemann portene!

Det er åndelig kamp i ånderiket, kamper om porter, for sjeler og for nasjoner.

Jeg har hatt tre netter med intens krigføring i drømmene mine, og Gud har gitt oss #STRATEGIEN for å VINNE!

I flere dager har jeg erklært Salme 34,2: "... pris skal alltid være i min munn."

"For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ta derfor guds fulle rustning på. så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt." (Ef 6,12-13)

Sjekk rustningen for å sikre at den er intakt.

Kampen, seieren tilhører Herrens hus.

2 Krønikebok 20:15

Og han sa: «Hør, alle Juda og Jerusalems innbyggere og kong Josafat: Så sier Herren til dere: Frykt ikke og vær ikke redd for denne store flokken, for kampen er ikke din, men Guds.

Ordspråkene 21:30, NIV

Det er ingen visdom, ingen innsikt, ingen plan som kan lykkes mot Herren.

Ordspråkene 21:31, NLT

Hesten er beredt til kampens dag, men seieren tilhører Herren.

Juda (PRIS), STÅ OPP!

Gud velsigne deg.

- Anne Janssens/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: