lørdag, oktober 15, 2022

Profetisk: Den viktigste tiden for bønn etter 2.verdenskrig er nå!

For omlag to år siden intervjet den amerikanske journalisten Chris Mitchell (bildet), som leder Jerusalem-kontoret til Christian Broadcasting News (CBS), den amerikanske forbederen og lederen for bønnehuset Succat Hallel i Jerusalem, Rick Ridings. Intervjuet er svært interessant tatt i betraktning hva Rick Riding sier om det vi lever midt oppe i akkurat nå. Her er min oversettelse: 

Chis Mitchell: Rick, takk for at du ble med oss i programmet Jerusalem Dateline. Du skrev nylig at denne tiden er en av de viktigste tidene å be siden andre verdenskrig. Hva mente du med det?

Rick: Jeg mente det er en global krigføring. Mange ganger ser folk bare på hva som skjer i deres land eller ett eller to land, men det foregår virkelig en global åndelig krigføring som jeg tror er den største siden andre verdenskrig. På den tiden ble de overveldet med nyheter dag etter dag om at Hitler fikk en ny seier, om at han begynte å utrydde jødene, og det så ut som det ikke var noen måte å stoppe ham på. Hvis du bare gikk etter det du så i nyhetene på den tiden, virket det helt håpløst. Og hvorfor i det hele tatt be? Hva hjelper det?

Chris: Du nevnte Rees Howells. Hvorfor var han så sentral i andre verdenskrig? Og hva er lærdommen for i dag?

Han var leder for en bibelskole i Wales. Og de hadde virkelig lært i forbønn å ikke bare be som reaksjon på det du ser på bakken som skjer rundt deg eller i nyhetene. Men å vente på Herren, i tilbedelse og bønn. Inntil du virkelig kunne begynne å ha Guds perspektiv og begynne å finne ut hva Gud ønsker å gjøre i fremtiden? Så, for eksempel, i andre verdenskrig, hvordan det så ut som det hele var over, at Hitler virkelig vant avgjørende. Herren viste dem å be om at Hitler skulle gå inn i Russland som en militærmann, han burde ha visst bedre enn å dra inn i Russland med mange av troppene sine rett før vinteren. Men han gikk inn, de ba om at han ikke ville være i stand til å ta Moskva raskt, slik nyhetene spådde, og Hitler ble bare sittende fast i snøen og det forkrøplet alt annet han gjorde. Og derfra av var det vendepunktet for andre verdenskrig.

Chris: Rick, du snakker om fem faser av bønn, de to første om å avskjære tredje verdenskrig og en tid med krig og en tid med fred.

Rick: Jeg følte i 2017 at Herren talte til hjertet mitt at det kom til å bli en stor innhøsting på steder som Iran. Saudi-Arabia. Og jeg følte at han sa når det skulle begynne. ville Satan prøve å avskjære det på samme måte som han gjorde med første verdenskrig. Som fant sted rett etter de store utøsningene av Den Hellige Ånd i Wales. I Azusa Street, i Korea. Det var en stor misjonsbevegelse av unge mennesker fra universiteter som dro i stort antall. Og så lyktes Satan med å hisse opp første verdenskrig, og unge mennesker som ville ha reist ut på på misjonsoppdrag i stedet ble sendt ut i krig og døde i krigen. Og jeg følte at denne Herren sa, ikke vær uvitende om Satans planer. Han vil prøve å starte en tredje verdenskrig når innhøstingen begynner, og du skal oppmuntre folk til å be om at det stoppes på den måten Rees Howells så andre verdenskrig ta slutt på.

Chris: I de neste to fasene snakker du om geografiske områder, Taiwan og Sør-Kinahavet, og du snakker også om hovedstedene her i denne regionen. Ankara, Teheran og Moskva. Si noe mer om dette.

Rick: Jeg følte at Herren begynte å fremheve allerede i 2019 veldig tydelig for oss at det ville bli dannet en ond allianse mellom Ankara og Teheran og Moskva rett etter at Herren viste oss at de er tradisjonelle fiender. Det var ikke fornuftig at de tre ville jobbe tett sammen. Rett etter at Herren viste oss det, en uke senere møttes de i Ankara med de tre fra de tre utenriksministrene i disse nasjonene. Så jeg tror det er noe ondt. Men igjen, vi kjemper ikke mot kjøtt og blod. Vi kjemper mot fyrstedømmer og makter. Men fyrstedømmer bruker personligheter, og derfor må vi kutte det av på det nivået. Og jeg følte at Herren viste at det samme ville skje i Kina, at Kina ville begynne med å flytte på Taiwan og hvis det ikke ble stoppet tidlig, ville det vokse til en regional krig og hvis de to regionale krigene skjedde samtidig, de kunne snurre ut av kontroll til en tredje verdenskrig.

Chris: Du snakker om kappen til Reese Howells. Hva mente du med det?

Rick: Kappen var denne forståelsen i Åpenbaringen om at vi ikke bare skal be i henhold til det vi ser med øynene våre eller tenker med våre sinn eller politiske meninger. Men at vi skal tilbe og be til Herren begynner å vise oss ting slik han ser dem fordi han har delegert myndighet på jorden til de troende og vi skal be og forkynne hans vilje på jorden slik det allerede er bestemt i himmelen .

Chris: Og til slutt Rick, hva er det du på Succat Hallel og ber akkurat nå?

Rick: Vel, vi ber åpenbart om beskyttelse over Israel. Vi ber om beskyttelse og nåde i Midtøsten om at det ikke slår til hvis det er noen form for militær aksjon som er nødvendig med Iran at det vil skje raskt og bestemt og innenfor Guds grenser. Helst skjult arbeid der for å stoppe deres atombombeplaner fremfor en åpenbar krigføring og for å be om at innhøstingen vil fortsette å gå frem på en flott måte i Persia, i Iran og i Midtøsten. Og vi ber også mye om at dette er en årstid hvor vi tror at Gud overtaler det jødiske folket til å komme hjem fra steder som New York hvor det er en slik antisemittisme som uttrykkes akkurat nå. Og når de er her, så sier Esekiel 37 at når knoklene er koblet sammen, vl Gud begynne å puste på dem ved sin Hellige Ånd. Det er der dine lyttere kan be om Den Hellige Ånds pust, for nord, sør, øst og vest i dette landet.Billedtekst: Forbederen Rick Ridings.

Ingen kommentarer: