onsdag, oktober 26, 2022

Mysteriene som ble åpenbart, del 1


Ordet 'hemmelighet' eller 'mysterium' forekommer 28 ganger i Det nye testamente. Det kommer av det greske ordet 'mysterion' som betyr 'å lukke' i betydningen 'lukke øynene'. Ordet brukes av både Jesus og apostlene Paulus og Johannes. Pinsenestoren og bibellæreren Egil Strand har dette å si om ordet 'mysterion': "I NT brukes 'mysterion' om en guddommelig sannhet eller plan som tidligere har vært skjult, og so intet menneske av seg selv har kunnet få innsikt i og som derfor må åpenbares. Når tiden er inne åpenbarer Gud denne hemmelighet, som dog fremdeles er skjult for andre enn de troende." (Egil Strand: Håndbok til Det nye testamente. Filadelfiaforlaget, side 334)

I denne artikkelserien skal vi avdekke flere av disse hemmelighetene eller mysterier, og jeg ber om at det må bli til velsignelse for mange.

Men først litt mer om begrepet 'hemmelighet' fra et bibelsk perspektiv: 

I den greske oversettelsen av Det gamle testamente - Septuaginta - brukes ordet 'mysterion' hele åtte ganger i Dan 2. Der blir order oversatt fra det arameiske ordet 'raza', for eksempel i Dan 2,28: "Det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter. Han har kunngjort kong Nebukadnesar hva som skal skje i de siste dager." I Det gamle testamente brukes også et annet ord for 'hemmelighet', og det er det hebraiske ordet 'sod'. Det kan oversettes med 'hemmelig råd', og brukes 22 ganger. I Jobs bok heter det for eksempel: "Var du tilhører i Guds hemmelige råd, tilranet du deg visdom der?"

Flere av Guds planer holdes skjult i Det gamle testamente, men åpenbares i Det nye testamente.

Jesus er selv inne på dette i sin undervisning i Matt 13,35: "... jeg vil fremsi det som har vært skjult fra verdens grunnvoll ble lagt." I Salme 78 sier salmisten Asaf: "Jeg vil åpne min munn med billedspråk, og jeg vil la det strømme fram gåtefulle ord fra gammel tid. Det vi har hørt og vet, det våre fedre har fortalt oss, det vil vi ikke skjule for deres barn. For den kommende slekt vil vi kunngjøre Herrens pris..." (v.2-4a) Apostelen Paulus er inne på det samme: "Dette mysteriet har vært skjult fra evighet av og gjennom alle slekter, nå er det blitt åpenbart for hans hellige ..." (Kol 1,26/Norsk Bibel revidert 2007)

I Det nye testamente omtales ordet 'mysterion' i tre betydninger:

1. Det er hemmelighetene knyttet til det Jesus kaller "himmelrikets hemmeligheter": "Han svarte og sa til dem (disiplene): Fordi dere er det gitt å få kjenne himlenes rikes mysterier, men dem er  det ikke gitt." (Matt 13,11)

2. Så omtaler apostelen Paulus det han kaller: "Guds mysterier" eller "hemmeligheter", jfr 1.Kor 4,1. Til disse mysterier hører:

a) Guds hemmelighet, som er Kristus, jfr Kol 2,2

b) Kristusmysteriet, jfr Ef 3,4

c) Mysteriet som haandler om Israels delvise og midlertidige forherdelse.jfr Rom 11,25

d) Mysteriet om menighetens forvandling, jfr 1.Kor 15,51

e) Guds viljes mysterium, jfr Ef 1,9-10

f) Evangeliets mysterium, jffr Ef 6,19

g) Mysteriet 'Kristus i dere', jfr Kol1,27

h) Troens mysterium, jfr 1.Tim 3,9

i) Lovløshetens hemmelighet, jfr 2.Tess 2,7

j) Gudsfryktens mysterium, jfr 1.Tim 2,16

3. Mysteriene som ble avdekket for apostelen Johannes 

fortsettes

Ingen kommentarer: