onsdag, oktober 05, 2022

Profetiske budskap om de russiske jødenes flukt til Israel oppfylles nå!

Sent mandag kveld publiserte jeg en høyst oppsiktvekkende artikkel oversatt fra The Jerusalem Post som kunne fortelle at israelske myndigheter planlegger flyktningeleire for russiske jøder i Finland. Mens jeg leste dette, kom jeg til å tenke på det profetiske budsskapet som Steve Lightle, en messiansk-jøde jeg selv har hatt gleden av å møte, bar fram på 1970-1980 tallet. Det hele begynte i august 1974 hvor Gud talte til Steve om en stor jødisk utvandring fra det som den gangen het: Sovjetunionen. Er det vi ser nå en direkte oppfyllelse av det profetiske løftet fra Jeremia 16,14-15?: 

"Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da det ikke lenger skal bli sagt: Så sant Herren lever. han som førte Israels barn opp fra landet Egypt! - men det skal bli sagt: Så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet i nord og fra alle de landene som han hadde drevet dem bort til. Og jeg vil føre dem tilbake til deres eget land, det som jeg ga deres fedre."

Når Steve Lightle bar frem disse profetiske budskapene var det utenkelig med et massivt jødisk exodus fra 'landet i nord'. Men så falt det massive jernteppet, som svar på bønn, og mer enn en million jøder reiste fra 'landet i nord', som profeten Jeremia profeterte om. Dette var den første store bølgen. Så har det hele  tiden kommet mindre bølger etterpå av jøder som har utvandret fra Russland, og nå - på grunn av krigen i Ukraina ser det ut som en ny stor bølge av aliyah kommer. 

Men det er en forskjell på den første store bølgen etter Sovjetunionens fall og den bølgen som kommer nå. Den første bølgen var en delvis oppfyllelse av de profetiske ordene i Jer 16,16, som står i direkte sammenheng med de profetiske ordene i de to versene jeg allerede har sitert fra Jeremia: "Se, jeg sender bud på mange fiskere, sier Herren, og de skal fiske dem." Dette ordet ble oppgylt ved at Herren sendte mennesker som Steve Lightle og hundrevis av andre Herrens vitner, som reiste rundt 'landet  i nord' og oppmuntret jøder til å gjøre Aliyah. Den andre delen av dette verset går i oppfyllelse nå: "Deretter sender jeg bud etter mange jegere, og de skal jage dem bort fra hvert fjell og fra hver haug og fra bergkløftene." Nå er det jegernes tur. I følge israelske myndigheter har 24.000 jøder flyktet fra Israel så langt etter Russlands invasjon av Ukraina.

Og nå vil israelske myndigheter opprette flyktningeleire i Finland for de russiske jødene. Det sier ikke så rent lite. Nå er det ramme alvor. Antisemittismen er sterkt økende i russiske medier. De trenger en syndebukk for at krigen i Ukraina går dårlig for Russland. Hva er da mer naturlig enn å skylde på jødene,

De profetiske budskapene Steve Lightle bar fram om et stort jødisk exodus fra Russland, ble bekreftet av drømmer og syner mange kristne finner fikk på 1980 og 1990-tallet. Mange gjorde klar tilfluktssteder som russiske jøder kunne flykte til. Nå kan det bli stort behov for deres hjelp. Mange er de som har ledd av disse profetiene, og kristne har kalt andre kristne for overspente og har hånet dem for deres tro. Nå kan det vise seg at disse kristne likevel hadde rett, og at de drømmer og de syner de hadde var helt riktige. Vi dømmer så fort, og vi kaller folk for falske profeter fordi de profetiske ordene de bærer fram ikke blir oppfylt med det samme. Men er ikke Guds timeplan ofte annerledes enn vår? Mange profetiske budskap i Det gamle testamente tok flere hundre år før de ble oppfylt.

"Og Herren svarte meg og sa: Skriv synet opp, og skriv det tydelig på tavlene, så det er lett å lese det! For ennå må synet vente på sin tid. Men det haster mot enden og lyver ikke. Om det dryger, så vent på det, For komme skal det, det skal ikke utebli." (Hab 2,2-3)

Det er nå ca 145.000 jøder i Russland og de må ut hutigst mulig. 

Billedtekst: Boken Exodus II som utkom i store opplag (12.000)  i 1990 og 1991 inneholdt historien til Steve Lightle og flere av de profetiske budskapene som nå begynner å gå i oppfyllelse.

Ingen kommentarer: